RSS Feed

‘Aktualności’ Category

 1. Uwaga

  Sierpień 11, 2018 by admin

  16 sierpnia

  biblioteka

  będzie nieczynna


 2. Pocztówki z gminy Sarnaki

  Sierpień 8, 2018 by admin

  Wydaliśmy 4 rodzaje pocztówek z gminy Sarnaki. Autorami zdjęć na pocztówkach są: Tadeusz Charkiewicz, Violetta Zawadka, Rafał Zubkowicz oraz młodzież ze Stowarzyszenia Franopol „Sosnowa Kraina”.

  Zapraszamy do biblioteki, gdzie widokówki można kupić w cenie 1,50 zł za jedną.

  Zdjęcia na pocztówkach nie były robione specjalnie w tym celu, więc nie wszystkie są technicznie doskonałe. Mamy propozycję, aby osoby, które posiadają w swoich zbiorach autorskie zdjęcia z Sarnak i okolicy oraz uważają, że warto je zaprezentować „szerzej” zgłosiły się do biblioteki. Dobre jakościowo zdjęcia chętnie wykorzystamy  przy kolejnych pocztówkach, a autorów uwzględnimy w opisach. Gratyfikacji finansowej nie możemy zapewnić, jednakże autorzy wybranych zdjęć na pewno dostaną po kilka – kilkanaście egzemplarzy pocztówek. 


 3. 74. rocznica Powstania Warszawskiego

  Sierpień 1, 2018 by admin


 4. Plakat „Gmina Sarnaki świętuje”

  Lipiec 30, 2018 by admin


 5. „Gmina Sarnaki świętuje”

  Lipiec 27, 2018 by admin

  TUW     nadleśnictwosarnaki    Gazsystem     FundacjaEnerga

  15 sierpnia Gmina Sarnaki uczci 100-lecie odzyskania Niepodległości w spektakularny sposób.

  O godzinie 11.30 odbędzie się Msza Św., która rozpocznie uroczystości. Godzinę później przy Urzędzie Gminy w Sarnakach nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego, Pomnik powstanie dzięki zbiórce pieniędzy zainicjowanej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Wpłat na pomnik dokonały osoby prywatne i firmy. Największe kwoty wpłaciły: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Nadleśnictwo Sarnaki.

  O godzinie 14.00 rozpocznie się Piknik Patriotyczny „Radośni i Niepodlegli”, który programem „Niepodległość na 100+” rozpocznie Jan Pietrzak. Później wystąpią  zespoły: mandolinowy „Tremolo” oraz z wokalno-kostiumowy  „Nadzieja”. Przedstawią zebranym utwory z lat 20. i 30. XIX wieku.

  Uzupełnieniem Pikniku będzie  pokaz mody z okresu międzywojnia oraz wręczenie nagród laureatom konkursów: „Twarze Niepodległości” i „Polska moda z okresu XX-lecia międzywojennego„. Zakończy się  wypuszczeniem w niebo 1000 białych i czerwonych balonów. Chętni wezmą udział w „biało-czerwonym” przejeździe  ulicami Sarnak.

  Kolejną gwiazdą, która wystąpi na sarnackiej scenie  będzie Orkiestra Dni Naszych. Zespół znany i lubiany w lokalnym środowisku. Koncert Orkiestry Dni Naszych rozpocznie się około godziny 19.30.

  Bezpośrednio po nim rozpocznie się druga  część wydarzenia: Festyn Letni Dni Sarnak. Głównymi sponsorami Festynu są: Fundacja Energa oraz GAZ-SYSTEM S.A. Dzień wcześniej – w ramach Festynu Letniego Dni Sarnak – odbędą się 2 seanse w kinie plenerowym.

  Na uroczyste odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego zapraszają serdecznie: Społeczny Komitet Budowy Pomnika oraz Wójt Gminy Sarnaki.

  Na wspólną zabawę z Państwem liczą z kolei organizatorzy Pikniku Patriotycznego i Festynu Letniego Dni Sarnak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna, których wspomagają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

   


 6. Spotkanie redakcyjne

  Lipiec 22, 2018 by admin

  19 lipca w bibliotece spotkali się redaktorzy Rocznika Ziemi Sarnackiej. Ustalono ostateczny wygląd okładki oraz skład pierwszego numeru czasopisma. W najbliższym czasie wystąpimy – biblioteka jako wydawca –  o nadanie Rocznikowi numeru ISSN. 
  Periodyk – do tego dążymy – ukaże się jesienią i będzie swoistym uzupełnieniem Konferencji „Nasza Niepodległa”, która odbędzie się 6 października w sarnackiej szkole. Uczestnicy konferencji będą mogli nabyć Rocznik zawierający pełną treść referatów o tematyce historycznej, których skróconą wersję przedstawią prelegenci oraz dodatkowe – w przyszłości stałe – działy dotyczące historii i aktualności z gminy Sarnaki. W przygotowaniu jest kilkadziesiąt  stron tekstu do pierwszego numeru. Zdjęcia umieszczone w wydawnictwie – ze względów finansowych – będą czarno-białe, poza wkładką zawierającą zdjęcia z opisami.

  Rocznik będzie można zakupić w bibliotece, jeżeli wszystkie egzemplarze nie zostaną rozdysponowane podczas konferencji. Na pewno kilka egzemplarzy pozostanie w bibliotece i będzie dostępnych dla jej czytelników.