RSS Feed

Kalendarium 2019

Kalendarz wydarzeń
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
w gminie Sarnaki.

 

6 STYCZEŃ

Koncert Kolęd.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury
Organizator:  Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach

27 STYCZEŃ

VI Sarnacka Liga Halowa (I runda)
Miejsce: hala sportowa Zespołu Szkół w Sarnakach
Organizatorzy: ULKS Sarnaki, przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Akcji V2 oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Wójtem Gminy Sarnaki Grzegorzem Arasymowiczem

27 STYCZEŃ

Ferie ze strażakami
Miejsce: świetlica wiejska – filia biblioteczna w Serpelicach
Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Serpelicach
Partnerzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach,
Wójt Gminy Sarnaki, Nadleśnictwo Sarnaki

30 STYCZEŃ

Karnawałowy Bal dla Dzieci
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach

9 LUTY

VI Memoriał Piotra Nowakiewicza – turniej siatkówki.
Miejsce: hala sportowa przy Zespole Szkól w Sarnakach.
Organizatorzy: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,  Zespół Szkół im. Bohaterów Akcji V2, Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnakach, rodzina

17 LUTY

VI Sarnacka Liga Halowa (II runda)
Miejsce: hala sportowa Zespołu Szkół w Sarnakach
Organizatorzy: ULKS Sarnaki, przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Akcji V2 oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Wójtem Gminy Sarnaki Grzegorzem Arasymowiczem

3 MARZEC

VI Sarnacka Liga Halowa (III runda)
Miejsce: hala sportowa Zespołu Szkół w Sarnakach
Organizatorzy: ULKS Sarnaki, przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Akcji V2 oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Wójtem Gminy Sarnaki Grzegorzem Arasymowiczem

 8 MARZEC

Dzień Kobiet.
Miejsce:  Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach
Organizatorzy:  Gminny Ośrodek Kultury, Wójt Gminy Sarnaki

9 MARZEC

Turniej Bialskiej Ligi Szachowej
Miejsce:  hala sportowa Zespołu Szkół w Sarnakach
Organizatorzy:  Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy,
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2,
Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach

31 MARZEC

„Nasza Różnorodna”
– konferencja historyczno – naukowa.

Miejsce:  Zespół Szkół w Sarnakach.
Organizatorzy:  Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2,
Gmina Sarnaki, Nadleśnictwo Sarnaki

3 MAJ

Impreza patriotyczna:
„Historia najbliższa”

Miejsce:  Świetlica wiejska w Mierzwicach.
Organizatorzy:  Stowarzyszenie ”Przyjazne Mierzwice”, Klub Wartkiego Seniora.
Partner: Urząd Gminy w Sarnakach.

    17 MAJ

Eliminacje gminne  Konkursu Recytatorskiego  im. Kornela Makuszyńskiego.
Miejsce:  Gminny Ośrodek Kultury.
Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury

   2 CZERWIEC

Dzień Dziecka.
Miejsce:  plac przy GOK i OSP w Sarnakach.
Organizator:  Gminny Ośrodek Kultury.
Partnerzy: Koło Gospodyń Wiejskich z Sarnak, OSP Sarnaki,
Gminna Biblioteka Publiczna, Młodzieżowa Rada Gminy,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Czuchów Pieńki

13 CZERWIEC

Podsumowanie projektu: „Ptasie tajemnice w miejscowości Serpelice”.
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach.

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach przy wsparciu rodziców.
Finansowany z grantu Funduszu Naturalnej Energii.

16 CZERWIEC

„Aktywna integracja nad Bugiem społeczności Serpelic”
Miejsce: Serpelice.

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Serpelicach,
przy wsparciu Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (…)

30 CZERWIEC

Święto Morza.
Miejsce: Stare Mierzwice (naprzeciwko kaplicy).
Organizatorzy: Nadbużańskie Stowarzyszenie ”Przyjazne Mierzwice”,
Klub Wartkiego Seniora

3 – 7  LIPIEC

V Międzynarodowe Sarnackie Spotkania Szachowe.
Miejsce: Ośrodek „RELAX Perła Podlasia” w Serpelicach.
Organizatorzy: ULKS Sarnaki, Urząd Gminy Sarnaki

14 LIPIEC

XX Festyn Nadbużański.
Miejsce: Serpelice.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łosicach, Urząd Gminy Sarnaki,
Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic

4 SIERPIEŃ

Plażowanie z GOK w Serpelicach
Miejsce: plaża nad Bugiem w Serpelicach.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach

5 – 16 SIERPIEŃ

„Malowane lato”
Miejsce: GOK Sarnaki

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury,
Organizator lokalny: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach

14 SIERPIEŃ

Kino plenerowe („Miś Paddington”,
„Każde życie jest piękne”)
Miejsce: plac przy GOK w Sarnakach

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sołectwo Sarnaki

17 SIERPIEŃ

„Ja, żolnierz Wojska Polskiego”
– impreza patriotyczna
Miejsce: świetlica wiejska w Starych Mierzwicach.

Organizator: Nadbużańskie Stowarzyszenie ”Przyjazne Mierzwice”,

18 SIERPIEŃ

„Aktywna integracja nad Bugiem społeczności Serpelic”. Cz. 2
Miejsce: Serpelice.

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Serpelicach.
Partnerzy: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach.
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (…)

22 – 24 SIERPIEŃ

Golgota Młodych
Miejsce: Serpelice

Główny organizator, kapucyn brat Szymon Janowski

7 WRZESIEŃ

Narodowe Czytanie.
Miejsce: Centrum Sarnak i plac przy bibliotece
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna

 15  WRZESIEŃ

Dożynki Powiatowe
Miejsce:  Plac gminny za Sarnakami – w kierunku na Mierzwice
Organizatorzy:   Wójt Gminy Sarnaki, Starostwo Powiatowe w Łosicach,
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach

6 PAŹDZIERNIK

2 Cross Nadbużański
Trasa: Mierzwice – Serpelice.

Organizator: Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy.
Przy wsparciu: Urzędu Gminy w Sarnakach, Nadleśnictwa Sarnaki,

Gminnej Biblioteki Publicznej

 7 LISTOPAD

„Gramy dla Niepodległej”
Turniej piłki siatkowej dla szkół, przedszkoli oraz zakładów pracy

Miejsce: hala sportowa Zespołu Szkół w Sarnakach.
Organizatorzy: ULKS Sarnaki, Szkoła Podstawowa w Sarnakach

10 LISTOPAD

Koncert Patriotyczny: „I przyszła wolność …”
Miejsce: kościół pw Św. Stanisława Męczennika w Sarnakach
Organizatorzy:  Gminny Ośrodek Kultury,
Parafia Sarnaki, Urząd Gminy w Sarnakach

 11 LISTOPAD

XVII Biesiada Pieśni Patriotycznej.
Miejsce: stołówka Zespołu Szkół w Sarnakach.
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej,

 11 LISTOPAD

IV Bieg Wolności.
Trasa: Sarnaki – Mierzwice – Serpelice.
Organizatorzy: Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy.

 17 LISTOPAD

Koncert patriotyczny “I przyszła wolność…”
Miejsce: świetlica wiejska w Borsukach.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach,
Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem 

24 LISTOPAD

Dzień Seniora
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach,
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach.

Uwaga: terminy wydarzeń mogą ulec przesunięciu.

 

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.