RSS Feed
 1. Przecena książek

  18 czerwca, 2020 by admin

  W porozumieniu z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sarnackiej przeceniłyśmy O POŁOWĘ książki,  które pomagamy sprzedać Towarzystwu.

  Jest to niepowtarzalna okazja, aby –  za bezcen  – uzupełnić domowe zbiory o pozycje regionalne.

   

  OFERTA OBOWIĄZUJE

  DO KOŃCA CZERWCA!!!

  ZAPRASZAMY!!!

   


 2. Spotkanie redakcyjne

  17 czerwca, 2020 by admin

  Grono redaktorów „Rocznika Ziemi Sarnackiej” spotkało się dziś w bibliotece w celu omówienia harmonogramu prac nad stworzeniem kolejnego numeru.

  Aby Rocznik ukazał się – zgodnie z planem – w pierwszym kwartale 2021 roku już należy zabrać się do dzieła. Redaktorzy zgodnie stwierdzili, że, jeśli okoliczności na to pozwolą, zorganizowana zostanie kolejna konferencja naukowa promująca wydanie Rocznika.

  W przyszłorocznym numerze na pewno ukaże się druga część artykułu „Fakty i mity o moście kolejowym we Fronołowie” autorstwa dr. Rafała Dmowskiego. Nadleśniczy Andrzej Wybranowski obiecał opracowanie o gatunkach chronionych flory występujących na obszarze gminy Sarnaki. Redaktor naczelny Rafał Dydycz jest w trakcie zaawansowanych rozmów z potencjalnymi autorami kolejnych artykułów.

  Różnorodną tematykę czwartego numeru łączyć będzie odniesienie do najbliższych nam okolic.

  Chcielibyśmy (redaktorzy), aby „Rocznik Ziemi Sarnackiej” spełniał Państwa oczekiwania, więc chętnie przyjmiemy konstruktywne uwagi, które pomogą w tworzeniu kolejnych numerów.


 3. Święto Wolnych Książek

  12 czerwca, 2020 by admin

  Nieco wcześniej anonsujemy Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, aby chętni zdążyli przygotować się do akcji 🙂

  Zapraszamy też do korzystania z naszego „lokalnego” bookcrossingu – w sarnackiej bibliotece i przy sklepie w Starych Mierzwicach 🙂

   


 4. Filia w Serpelicach czynna dwa razy w tygodniu

  2 czerwca, 2020 by admin

  Od 10 czerwca filia biblioteczna w Serpelicach

  będzie czynna dwa razy w tygodniu:

  Środa od 8.00 do 16.00 (nowe godziny otwarcia)

  Piątek od 10.00 do 18.00


 5. Od 6 czerwca wprowadzamy „wolny dostęp do księgozbioru”

  2 czerwca, 2020 by admin

  6 czerwca, czyli w najbliższą sobotę zlikwidujemy w bibliotece tymczasowe stanowisko do obsługi czytelników i innych użytkowników biblioteki umiejscowione w korytarzu.

  Będziecie Państwo mogli przemieszczać się po całej bibliotece spełniając dwa warunki, czyli:

   • zachowacie dystans społeczny tj. 2-metrowy odstęp od innych osób lub będziecie w maseczkach,
   • zdezynfekujecie ręce przed wejściem między regały z książkami i czasopismami lub przed skorzystaniem z wyposażenia biblioteki, typu komputery, itp.


  Ograniczone będzie korzystanie z czytelni (czasopisma, książki) i czytelni internetowej (komputery). 

  W bibliotece w Sarnakach do dyspozycji pozostaną trzy komputery, z których użytkownicy będą mogli korzystać w konkretnym celu i tylko przez okres niezbędny do zrealizowania tego celu.

  W filii bibliotecznej w Serpelicach można będzie skorzystać tylko z jednego komputera.

  Zachęcamy do korzystania z darmowego wi-fi przy obu bibliotekach przy użyciu własnego sprzętu i zachowaniu dystansu od innych osób.

  Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej (z przykrością) zlikwidujemy do odwołania kącik zabaw dla małych dzieci.

  ♦♦♦

  Zachęcamy czytelników do korzystania z usług wypożyczalni cyfrowej Academica, POLONY i innych bibliotek cyfrowych.

  Linki do bibliotek cyfrowych poleca LUSTRO BIBLIOTEKI.

   


 6. Jest już dostępny najnowszy „Rocznik Ziemi Sarnackiej”

  28 maja, 2020 by admin

  Najnowszy „Rocznik Ziemi Sarnackiej” jest już do nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach, która jest jego wydawcą. Liczy 328 stron, zawiera 12 artykułów popularyzujących dzieje Sarnak i okolicy, bogato ilustrowanych – łącznie 165 zdjęć i ilustracji oraz tabele.

  Pod każdym artykułem krótka notka o autorze. Są również ciekawostki statystyczne i kronikarski wybór zdarzeń w roku 2019. Wśród autorów nazwiska znane z poprzednich wydań oraz kilka nowych.
  Pierwszy artykuł: „Z dziejów osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie gminy Sarnaki na przykładzie grodziska w Walimie, gm. Stara Kornica i cmentarzyska w Nowych Litewnikach, gm. Sarnaki” napisała dr hab. Joanna Kalaga, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie archeologii wczesnego średniowiecza ziem polskich. Tekst opatrzony ilustracjami. 

  „Dzieje miasta Sarnaki” to referat wygłoszony w 2004 r. podczas obchodów 250. rocznicy nadania praw miejskich Sarnakom przez nieżyjącego już płk Janusza W. Nowosielskiego (1939-2012), nigdzie do tej pory niepublikowany.

  Pochodzący z Sarnak Rafał Zubkowicz, autor kilku przewodników turystycznych oraz licznych opracowań o tematyce regionalnej, opisał, jak „Mieszkańcy Mielnika gwałt czynią. XIX-wieczny konflikt o pastwiska na Trojanie”.
  Jemu zawdzięczamy również prezentowane w Roczniku wspomnienia z okresu międzywojennego Daniela Feierszteina „Wielki jarmark”, będące fragmentem „Księgi Pamięci Sarnak” wydanej w Hajfie w 1968 r.

  Znany regionalista i kolekcjoner Tomasz Nasiłowski przedstawił „Historię mostu w Kózkach”, ilustrowaną wieloma mapkami i fotografiami.

  Natomiast „Fakty i mity o moście kolejowym we Fronołowie” to I część rozszerzonej wersji referatu wygłoszonego podczas konferencji w Sarnakach w marcu ubiegłego roku przez dr. Rafała Dmowskiego, wykładowcę UPH w Siedlcach, autora licznych publikacji na temat regionu, zawierająca sporą ilością fotografii, głównie tegoż mostu.

  Kolejny artykuł: „Walki z bolszewicką nawałą w roku 1920” historyka-regionalisty Tomasza Dobrowolskiego, publikowany w 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej i cudu nad Wisłą, to poprawiona wersja referatu wygłoszonego 10 lat temu z okazji 90. rocznicy w/w wydarzeń podczas Biesiady Pieśni Patriotycznych w Sarnakach. Są w nim wątki związane z oddziałami POW i o ich potyczkach z Niemcami w 1918 r. oraz o potyczkach Wojska Polskiego z bolszewikami w 1920 r. nad Bugiem i w okolicznych miejscowościach. Uzupełnieniem jest krótki przegląd miejsc upamiętnienia tych wydarzeń na terenie gminy Sarnaki. 

  W roczniku zaprezentowano sylwetki dwóch osób związanych z terenem: Dariusz Kazun jest autorem artykułu „Władysław Łukasiuk – uzupełnienie biografii zanim został „Młotem (1906-1940)”, w którym prostuje różne przekłamania i błędy, jakie można znaleźć w dotychczasowych publikacjach oraz podaje nowe fakty.

  Bożena Szymańska opracowała biografię długoletniej prezes Banku Spółdzielczego w Sarnakach Elżbiety z Zaborowskich Kisielowej, osoby znanej i ważnej dla historii naszej ziemi.
  Z kolei Agata Wasilewska nakreśliła „Historię chóru parafialnego w Sarnakach w zarysie” na przestrzeni 140 lat poprzez sylwetki kolejnych organistów. W przypisach znajdziemy krótkie informacje o proboszczach w tym okresie. W tekście archiwalne fotografie chórzystów.

  Wpisując się w tematykę ekologiczną nadleśniczy Andrzej Wybranowski przygotował raport o formach ochrony przyrody realizowanych na terenie Nadleśnictwa Sarnaki, skupiając się na obszarze w obrębie gminy Sarnaki. Tekst uzupełnił fotografiami i tabelami.

  Ostatnim artykułem jest druga część opracowania Łukasza Wawryniuka wyjaśniającego pochodzenie nazw miejscowości w gminie Sarnaki. Część pierwsza ukazała się rok temu w drugim numerze Rocznika.

  Statystyki przedstawione w bieżącym wydaniu dotyczą interwencji Pogotowia Ratunkowego w poszczególnych miejscowościach w ostatnim roku, działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na przestrzeni 10 lat oraz wybranych zadań realizowanych przez Nadleśnictwo Sarnaki. Całość podsumowuje przegląd zdarzeń w roku 2019, dotyczących różnych dziedzin życia społecznego naszej Małej Ojczyzny.

  Jak widać,  tematyka „Rocznika Ziemi Sarnackiej” nr 3 jest bogata i zróżnicowana i każdy może znaleźć coś dla siebie. Dlatego wydawca oraz autorzy zachęcają do zakupu (27 zł) i zapoznania się z treścią – wszelkie uwagi i spostrzeżenia mile widziane. Czekają również na nowych autorów, którzy zechcą współtworzyć następne numery poprzez zamieszczanie w nich własnych opracowań, wspomnień, wyszperanych w różnych źródłach ciekawostek.

  Wydanie zostało sfinansowane z dochodu ze sprzedaży poprzednich numerów oraz dotacji niezawodnego Nadleśnictwa Sarnaki.
  Tekst: Agata Wasilewska (autorka artykułów i redaktor Rocznika)