RSS Feed
 1. Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim

  20 czerwca, 2021 by admin

  Według rekomendacji Biblioteki Narodowej biblioteki,  w terminie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku, mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 1o m2 powierzchni lub jednorazowo do 15 osób, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. 

  Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.

  Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust  maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.

  Decyzję o otwarciu lub zamknięciu wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Dyrektor biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników.

  Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej biblioteki cyfrowej polona.pl i innych bibliotek cyfrowych, baz danych, udzielanie dostępów do komercyjnych zasobów cyfrowych. Biblioteka Narodowa zachęca również do informowania czytelników o możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”

  W bibliotekach w Sarnakach i w Serpelicach – w związku z powyższym – przestrzegać będziemy limitu osób. W bibliotece w Sarnakach może przebywać jednocześnie do 15 osób poza personelem, a w filii bibliotecznej  – 5 osób poza bibliotekarką.

  W czytelni internetowej w sarnackiej bibliotece dostępne będą nadal trzy komputery jednocześnie (z pięciu), a w fili –  dwa (z trzech).  Z komputerów w GBP można korzystać w konkretnych celach – odbieranie i wysyłanie maili, skanowanie dokumentów, drukowanie, wyszukiwanie informacji, itp. Nie wolno zajmować miejsc w celu grania w gry komputerowe!

  Prosimy o ograniczenie pobytu w bibliotekach tylko do niezbędnego – dla załatwienia sprawy – minimum.


 2. Dary do opracowania

  28 lipca, 2021 by admin

  W najbliższym czasie do księgozbioru sarnackiej biblioteki włączymy ten komplet darów. Kolejna „porcja” (książek, które biblioteka w Sarnakach już posiada) trafi do filii bibliotecznej w Serpelicach.

  Darczyńcom raz jeszcze serdecznie dziękujemy.


 3. Prezentacja artykułów z najnowszego numeru Rocznika Ziemi Sarnackiej. Część 10 – ostatnia

  24 lipca, 2021 by admin

  Po raz pierwszy swoje artykuły w „Roczniku Ziemi Sarnackiej” zaprezentują:

  1. Sławomir Hordejuk –  bibliotekarz, regionalista, animator kultury. Pochodzi z pobliskiego Terespola. Interesuje się m.in. historią i kulturą Tatarów polsko-litewskich, tradycjami lotniczymi Południowego Podlasia, mniejszościami etniczno-religijnymi w Polsce. Współpracuje z wieloma czasopismami, m.in. „Rocznikiem Bialskopodlaskim”, „Podlaskim Kwartalnikiem Kulturalnym”, „Rocznikiem Tatarów Polskich”, „Przeglądem Tatarskim”, „Życiem Tatarskim”. Przedstawi postać Krzysztofa Fligiera – działacza AK  i Sybiraka.
  2. Jarosław Aleksander Krawczyk – wydawca, historyk i fotograf. Poprzez pracę zawodową powiązany z Warszawą, Śląskiem i Podlasiem Nadbużańskim. Od wczesnego dzieciństwa spędzał wakacje we wsi Hołowczyce-Kolonia. Przedstawi zmiany na podlaskiej wsi, jakie zachodziły w II poł. XX wieku.
  3. Marcin Urynowicz – pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, współpracownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, współpracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, badacz historii Żydów obszaru południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Przedstawi okoliczności powstania i zawartość „Księgi Pamięci Sarnak”.

 4. „Gaducha”

  23 lipca, 2021 by admin


 5. Prezentacja artykułów z najnowszego numeru Rocznika Ziemi Sarnackiej. Część 9

  23 lipca, 2021 by admin

  W kolejnych wydaniach „Rocznika Ziemi Sarnackiej” staramy się przybliżyć czytelnikom lokalnych twórców, artystów, osoby zasłużone dla ziemi sarnackiej.

  W tym roku Irena Paździor – nauczycielka języka polskiego, autorka artykułów w poprzednich „Rocznikach” i członek komitetu redakcyjnego – przedstawi sylwetki lokalnych artystów: Henryki Anny Lisieckiej-Machut oraz Franciszka Tadeusza Krasuskiego.

  Bohaterowie artykułów: Anna Lisiecka-Machut oraz Franciszek Krasuski.


 6. Konkurs filmowy „Nakręć się na spis”

  23 lipca, 2021 by admin

  Kliknięcie na plakat otwiera link do strony konkursu


 7. Prezentacja artykułów z najnowszego numeru Rocznika Ziemi Sarnackiej. Część 8.

  22 lipca, 2021 by admin

  O Kalwarii Serpelickiej słów parę” to artykuł, który na pewno wzbudzi zainteresowanie czytelników „Rocznika Ziemi Sarnackiej” nr 4.

  Kalwaria Podlaska powstała z inicjatywy kapucynów, którzy rozpoczęli jej budowę w 1981 r. Szczególnie zaangażowany w powstanie Kalwarii Podlaskiej był brat Adam Krajewski. Autor, będącego tematem zapowiedzi, artykułu  – biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz również wniósł niebagatelny wkład w powstanie Kalwarii Podlaskiej wspierając działania zakonników i jest osobą, która od podstaw zna historię założenia kalwaryjnego.

  Drogowskaz na Kalwarię Podlaską przy cmentarzu w Serpelicach.