RSS Feed

Historia biblioteki

DAWNIEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach istnieje od 1948 roku. Data powstania określona jest na podstawie pierwszych zapisów książek do księgi inwentarzowej. Brakuje oficjalnych dokumentów potwierdzających powstanie biblioteki. Placówka nazywała się wówczas Biblioteka Gromadzka.

Pierwszym zachowanym dokumentem jest protokół przekazania biblioteki z 19 marca 1952 roku spisany w obecności bibliotekarzy: przedstawicielki Biblioteki Powiatowej pani Marii Miller, zdającego Pawła Lewickiego i przyjmującą Elżbietę Dąbrowską oraz Przewodniczącego Prezydium pana St. Miłkowskiego i Sekretarza Prezydium Augusta Badowskiego. Odnotowano, że biblioteka wyposażona była wtedy m.in. w 2 szafy, 1 regał, 5 stolików bibliotecznych – pełniła także rolę świetlicy wiejskiej. Księgozbiór liczył 3011 woluminów.

Protokół zdawczo – odbiorczy z 14 lutego 1954 roku spisany w obecności zdającej pani Elżbiety Dąbrowskiej i przyjmującej Joanny Kowalczuk oraz przedstawicieli Prezydium i Biblioteki Powiatowej (j.w.) stwierdza stan biblioteki: księgozbiór – 3199 woluminów, meble – m.in. 3 szafy i 2 regały.

Zapiski z 1956 roku mówią, że Biblioteka Gromadzka posiadała 8 punktów bibliotecznych – w szkołach podstawowych: w Bindudze, Lipnie, Mężeninie,  Mierzwicach, Płoskowie i Sarnakach.

Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z roku 1958 wynika, że biblioteka posiadała już 5475 woluminów. Punkty biblioteczne, poza wymienionymi wyżej funkcjonowały także w Bużce, Chlebczynie, Grzybowie i Kisielewie,

Z roku 1974 pochodzi pierwszy prawny dokument: Zarządzenie  Naczelnika Gminy w Sarnakach w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku powstały filie biblioteczne, które od punktów różniły się tym, ze księgozbiór w nich był „stały”, nie wypożyczany z biblioteki głównej, a bibliotekarki były zatrudnione na etacie. Biblioteka w Sarnakach posiadała 5 filii bibliotecznych, w miejscowościach: Hołowczyce, Horoszki, Kózki, Mierzwice i Serpelice. Większość filii zlikwidowano na początku lat 90-tych.

 DZIEŃ DZISIEJSZY

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach działa na podstawie STATUTU nadanego Uchwałą nr XXV/138/2020 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 września 2020 roku.

Siedzibą biblioteki jest część budynku Urzędu Gminy w Sarnakach z oddzielnym wejściem, w której mieści się wypożyczalnia i czytelnia oraz część piwniczna, w której odbywają się zajęcia szachowe, nauka języka angielskiego dla dzieci, itp. Nowy lokal biblioteki otwarty został w lutym 2013 roku.

Księgozbiór biblioteki w Sarnakach i filii bibliotecznej w Serpelicach liczył w dniu 31 grudnia 2021 roku: ogółem 20 136 woluminów. Zakupiono 452 nowe książki.  Zaopatrzenie w nowości w ostatnich latach było najlepsze w powiecie łosickim.  W 2021 roku biblioteki odwiedziło – co najmniej raz – 645 czytelników.

W latach 2005 i 2007 biblioteka zajęła 1 miejsca w konkursie „Z kartek szelestem” organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w kategorii: Księgozbiór najbardziej zaczytany. Dzięki katalogom elektronicznym informację o poszukiwanej książce uzyskuje się błyskawicznie.

Przy bibliotece w Sarnakach istnieje Punkt Informacji Turystycznej. Zainteresowani mogą uzyskać wiadomości na temat bazy noclegowej w gminie Sarnaki – ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych oraz atrakcji turystycznych okolicy.

Oferujemy realizację e-usług, można też skorzystać z usług xero, wysłać fax, wydrukować, zeskanować, zbindować, zlaminować dokumenty.

W czytelni internetowej mamy, do dyspozycji gości, cztery komputery z darmowym dostępem do Internetu. Z Internetu można też skorzystać dzięki WiFi przy pomocy własnych laptopów lub innych tego typu urządzeń. Na kolejnym komputerze można skorzystać z portalu Academica czyli darmowej wypożyczalni  zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, objętych ochroną prawa autorskiego.

Z początkiem 2016 roku przy bibliotece zaczęła działać sekcja szachowa (wcześniej funkcjonująca przy Gminnym Ośrodku Kultury). Młodych szachistów szkoli Wojciech Szymański. Sarnaccy gracze odnieśli wiele sukcesów na turniejach zarówno w kraju, jak i za granicą. Turnieje szachowe organizowane w Sarnakach mają wieloletnią tradycję, a uczestniczyli w nich zawodnicy z kilku krajów Europy.

Filia biblioteczna w Serpelicach łączy – po generalnym remoncie – usługi biblioteki i świetlicy. Do dyspozycji odwiedzających poza księgozbiorem i bieżącą prasą są dwa komputery z darmowym dostępem do Internetu, stół bilardowy, „piłkarzyki”, stół pingpongowy, gry planszowe. W filii również działa Punkt Informacji Turystycznej. Turyści mogą otrzymać materiały typu: mapy, przewodniki (w większości pozyskane od Lokalnej Organizacji Turystycznej “Lot nad Bugiem”) oraz oczekiwać od bibliotekarki wyczerpujących informacji na temat atrakcji turystycznych regionu.

Od grudnia 2016 r. sarnacka biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych Powiatu Łosickiego.

 

Brak komentarzy »

No comments yet.

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.