RSS Feed

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargę lub wniosek można złożyć:

  • pisemnie (pisemnie lub za pomocą poczty)
  • ustnie do protokołu,
  • poczty elektronicznej: biblioteka@sarnaki.pl          


Przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach zajmuje się p.o. Dyrektora Violetta Zawadka
we wtorki i czwartki w godzinach: 13.00 – 18.00

Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. Przedmiotem skargi może być zwłaszcza zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników biblioteki.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego nie są rozpatrywane.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.