RSS Feed

Zbiory biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach posiada ogółem
(stan na 31 grudnia 2021 r.):

15 602 woluminy książek, w tym:
→    literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 4466 wol.
→    literatura piękna dla dorosłych: 6896 wol.
→    literatura popularno – naukowa: 4240 wol.

105 egzemplarzy materiałów audiowizualnych – audiobooków.

Filia biblioteczna w Serpelicach posiada ogółem:

4534 woluminy książek, w tym:
→    literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 1534 wol.
→    literatura piękna dla dorosłych: 2302 wol.
→    literatura popularno – naukowa: 698 wol.

Prenumerujemy następujące czasopisma:

 • Tygodnik Siedlecki
 • Słowo Podlasia ⇐ czasopisma lokalne
 • Kraina Bugu
 • Poradnik Instytucji Kultury 
 • Poradnik Bibliotekarza ⇐ czasopisma fachowe
 • Biblioteka
 • Biblioteka w szkole
 • M jak Mieszkanie
 • Mój piękny ogród poradniki
 • Przyjaciółka
 • Poradnik Domowy
 • Weranda Country
 • Fakt
 • Gazeta Wyborcza


Otrzymujemy też, dzięki uprzejmości redaktor Anny Kondraciuk,  darmowe egzemplarze Kuriera Podlaskiego.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.