RSS Feed

Zbiory biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach posiada ogółem
(stan na 31 grudnia 2023 r.):

14 535 woluminów książek, w tym:
→    literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 3558 wol.
→    literatura piękna dla dorosłych: 7499 wol.
→    literatura popularno – naukowa: 3478 wol.

107 egzemplarzy materiałów audiowizualnych – audiobooków.

Filia biblioteczna w Serpelicach posiada ogółem:

3632 woluminy książek, w tym:
→    literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 1154 wol.
→    literatura piękna dla dorosłych: 1903 wol.
→    literatura popularno – naukowa: 575 wol.

Prenumerujemy następujące czasopisma:

 • Tygodnik Siedlecki
 • Słowo Podlasia ⇐ czasopisma lokalne
 • Kraina Bugu
 • Poradnik Instytucji Kultury 
 •  Biblioteka ⇐ czasopisma fachowe
 • Działkowiec
 • Poradnik Domowy poradniki
 • Świat Kobiety
 • Świat Wiedzy
 • Weranda Country
 • Fakt
 • Gazeta Wyborcza ⇐ dzienniki


Otrzymujemy też, dzięki uprzejmości redaktor Anny Kondraciuk,  darmowe egzemplarze Kuriera Podlaskiego.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.