RSS Feed

Zbiory biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach posiada ogółem
(stan na 31 grudnia 2022 r.):

15 660 woluminów książek, w tym:
→    literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 4463 wol.
→    literatura piękna dla dorosłych: 6942 wol.
→    literatura popularno – naukowa: 4255 wol.

107 egzemplarzy materiałów audiowizualnych – audiobooków.

Filia biblioteczna w Serpelicach posiada ogółem:

4615 woluminów książek, w tym:
→    literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 1565 wol.
→    literatura piękna dla dorosłych: 2335 wol.
→    literatura popularno – naukowa: 715 wol.

Prenumerujemy następujące czasopisma:

 • Tygodnik Siedlecki
 • Słowo Podlasia ⇐ czasopisma lokalne
 • Kraina Bugu
 • Poradnik Instytucji Kultury 
 • Poradnik Bibliotekarza ⇐ czasopisma fachowe
 • Biblioteka
 • Działkowiec
 • Poradnik Domowy poradniki
 • Świat Kobiety
 • Świat Wiedzy
 • Weranda Country
 • Fakt
 • Gazeta Wyborcza ⇐ dzienniki


Otrzymujemy też, dzięki uprzejmości redaktor Anny Kondraciuk,  darmowe egzemplarze Kuriera Podlaskiego.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.