RSS Feed

Kto może korzystać z usług biblioteki

  • Z materiałów i usług biblioteki mogą korzystać wszyscy.
  • Rejestrując się jako czytelnik należy okazać dokument tożsamości i wypełnić kartę zapisu.
  • Za niepełnoletniego Użytkownika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
  • Użytkownik nie będący zarejestrowanym czytelnikiem Biblioteki może korzystać z komputerów i materiałów bibliotecznych na miejscu  po zarejestrowaniu się jako “internauta”. Otrzyma kartę biblioteczną upoważniającą do korzystania z biblioteki bez możliwości wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz. Kartę internauty można w każdej chwili zamienić na kartę czytelnika.
  • Szczegółowe warunki korzystania z usług biblioteki zawiera: Regulamin korzystania z materiałów i usług GBP w Sarnakach.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.