RSS Feed

Dochody własne biblioteki

 • W 2023 roku na wydanie Rocznika Ziemi Sarnackiej nr 6/2023 oraz organizację konferencji  “Nasza Niezapomniana” pozyskaliśmy z Nadleśnictwa Sarnaki 2 500,00 zł
 • Od prywatnych przedsiębiorców pozyskaliśmy na ten sam cel 1500,00 zł 

 • biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i pozyskaliśmy na ten cel  4 308,00 zł.

 • ze Starostwa Powiatowego w Łosicach otrzymaliśmy dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 80 000,00 zł. 

 • na usługach reprograficznych biblioteka zarobiła:  3 363,12 zł.
 • na wynajmie lokalu oraz wypożyczeniu sceny mobilnej biblioteka zarobiła: 3700,00 zł.

 

 • W 2022 roku na wydanie Rocznika Ziemi Sarnackiej nr 5 oraz organizację konferencji naukowej “Nasza Najbliższa” pozyskaliśmy z Nadleśnictwa Sarnaki 2 500,00 zł
 • Od prywatnych przedsiębiorców pozyskaliśmy na ten sam cel 1000,00 zł

 • biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i pozyskaliśmy na ten cel  4 308,00 zł.

 • ze Starostwa Powiatowego w Łosicach otrzymaliśmy dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 70 000,00 zł.

 

 • W 2021 roku na wydanie Rocznika Ziemi Sarnackiej nr 4 pozyskaliśmy z Nadleśnictwa Sarnaki 2 500,00 zł

 • biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i pozyskaliśmy na ten cel  4 308,00 zł.

 • ze Starostwa Powiatowego w Łosicach otrzymaliśmy dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 70 000,00 zł.

 

 • W 2020 roku na wydanie Rocznika Ziemi Sarnackiej pozyskaliśmy z Nadleśnictwa Sarnaki 1 800,00 zł
 • biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i pozyskaliśmy na ten cel  4 308,00 zł.
 • ze Starostwa Powiatowego w Łosicach otrzymaliśmy dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 70 000,00 zł.
 • z ZUS-u pozyskaliśmy 15 000,00 zł na działalność bieżącą biblioteki.

 

 • W 2019 roku na organizację konferencji naukowej “Nasza Różnorodna” pozyskaliśmy z Nadleśnictwa Sarnaki 1 800,00 zł.
 •  biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i pozyskaliśmy na ten cel  5 330,00 zł
 •  biblioteka otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Łosicach dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 70 000,00 zł.

 

 • W 2018 roku  biblioteka otrzymała ponownie dotację w wysokości 70000,00 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.
 • na organizację wydarzenia 1 Cross Nadbużański pozyskaliśmy kwotę 6000,00 zł, z czego  1000,00 zł zaoferowało nam Nadleśnictwo Sarnaki, a  5000,00 zł – zapłacił, na podstawie Umowy sponsoringu, GAZ-SYSTEM S.A.

 • na organizację wydarzenia “Gmina Sarnaki Świętuje”, które odbyło się w sierpniu pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ogółem: 12700,00 zł, z czego 5000,00 zł wpłaciło Nadleśnictwo Sarnaki, a 7700,00 zł Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

 • biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup   nowości wydawniczych do bibliotek i uzyskaliśmy na ten cel  8 000,00 zł.

 

 • W 2017 roku  biblioteka otrzymała 70000,00 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu łosickiego.
 •  jako jeden ze zwycięzców akcji Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie – otrzymaliśmy zestaw ponad 200 książek dla dzieci i młodzieży o wartości 6 250,00 zł oraz dwa pufy wartości 1 100,00 zł
 • biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup   nowości wydawniczych do bibliotek i uzyskaliśmy na ten cel  10 000,00 zł.

 

 • W 2016 roku  biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup   nowości wydawniczych do bibliotek i uzyskaliśmy na ten cel  3 600,00 zł.
 • otrzymaliśmy 10 000,00 zł – do wykorzystania w grudniu na rozpoczęcie działalności biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu łosickiego.

 

 • W 2015 roku  – 30 listopada zakończyło się zadanie: Remont i wyposażenie lokalu biblioteki w Sarnakach realizowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Biblioteka otrzymała w latach 2014 i 2015 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego łącznie 79 590,00 zł dotacji na wykonanie tego zadania. Więcej informacji poniżej przy opisie 2013 roku.
 • z projektu M@zowszanie, do którego biblioteka przystąpiła kilka lat temu otrzymaliśmy nieodpłatnie wyposażenie Lokalnego Centrum Kompetencji o wartości ok. 60 000,00 zł.

jcr content

 • biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i uzyskaliśmy na ten cel 7000,00 zł.
  W 2015 roku nie jest realizowany Priorytet 2.
 • W 2014 roku biblioteka złożyła dwa wnioski o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych:

– z Programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 uzyskaliśmy 6 000,00 ,
– z Programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2 uzyskaliśmy 6132,84 .
Łącznie na zakup nowości biblioteka pozyskała “z zewnątrz” w 2014 roku: 12 132,84 zł.

 • W 2013 roku biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w czerwcu podpisaliśmy Umowę na dofinansowanie zadania: Remont i wyposażenie lokalu biblioteki w Sarnakach. W latach 2014 i 2015 biblioteka otrzymała na realizację zadania łącznie 79 590,00 zł.
  Za te środki wymieniono  wszystkie regały na książki i czasopisma oraz zakupiono wózki biblioteczne i podesty (do sięgania po książki z wyższych półek).  Zakupione  zostały meble do części piwnicznej biblioteki.  Zakupiliśmy też sprzęt grający, w skład którego wchodzą głośniki z mikserem i 2 mikrofony bezprzewodowe.
  W roku 2015 wyremontowano część pomieszczeń piwnicznych, w tym łazienki. Jedną z łazienek powiększono i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowano wejście do części piwnicznej i zakupiono platformę przyschodową  dla inwalidów. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest jednym z wymogów Programu Kultura+.

mkidn+ik

 • W 2012 roku biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i uzyskaliśmy na ten cel 7000,00 zł.
 • biblioteka od firmy Microsoft otrzymała pakiety programów komputerowych: Windows 7 Enterprise Full OS 32-bit (10 stanowisk), Office Professional Plus 2010 (10 stanowisk) oraz Windows XP Professional Full OS (5 stanowisk)  – z możliwością uaktualniania –  o wartości USD 12 000,00.

 

 • W 2011 roku biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek i uzyskaliśmy na ten cel 4200,00 zł.
 • na realizację Projektu “Remont Wiejskiego Domu Kultury w Serpelicach oraz zakup sceny widowiskowej” biblioteka otrzymała z Samorządu Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotację w wysokości: 257 883,00 zł. 

Brak komentarzy »

No comments yet.

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.