RSS Feed
 1. Spotkanie w sprawie konferencji

  Styczeń 24, 2020 by admin

  Kilku redaktorów „Rocznika Ziemi Sarnackiej” i dyrektor sarnackiej szkoły Barbara Michoń zebrali się wczoraj, aby omówić przygotowania do konferencji naukowej promującej wydanie trzeciego tomu Rocznika. Konferencja odbędzie się 22 marca (niedziela), rozpocznie się o godzinie 13.00. Tradycyjnie zostanie nazwana –  Naczelny tj. Rafał Dydycz uznał, iż trzecia konferencja,  z racji tematyki większości planowanych wystąpień, będzie „Naszą Najbliższą”.

  O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Gotowy jest już artykuł o Władysławie Łukasiuku ps. „Młot” – postaci znanej na naszym terenie i budzącej duże kontrowersje. Nad kolejnymi artykułami pracują znawcy lokalnej historii ponaglani przez naszego Naczelnego Rafała Dydycza.

  Dyrektor Barbara Michoń zgłosiła akces do komitetu redakcyjnego, co reszta redaktorów przyjęła z aprobatą 🙂 Redaktorzy – przypominam – pracują jako wolontariusze.  Jedynie prelegenci występujący na konferencji otrzymują niewielkie uposażenie. Zadaniem redaktorów jest m.in. opracowanie składu periodyku, szaty graficznej, skompletowanie informacji do Trzech łyków statystyki, kalendarium gminnego za rok poprzedzający wydanie Rocznika i innych  jego „składowych”. Redaktorzy są też autorami części artykułów.

  Podziękowania należą się także autorom zamieszczonych w naszym wydawnictwie artykułów, którzy nie uczestniczą – jako prelegenci – w konferencji i w związku z tym pracują dla nas wszystkich za darmo.


 2. Kolejne dary książkowe w opracowaniu

  Styczeń 17, 2020 by admin

  Kolejna „porcja” darów  przygotowana jest do opracowania. Za kilka dni te książki trafią do wypożyczalni 🙂


 3. Przeceniliśmy „Historię i współczesność gminy Sarnaki”

  Styczeń 17, 2020 by admin

  Tych, którzy nie zdążyli kupić monografii Sarnak w promocyjnej cenie (Black Friday) informujemy, że przeceniliśmy (na stałe)  „Historię i współczesność gminy Sarnaki”.

  Chętnych do jej nabycia zapraszamy do biblioteki 🙂


 4. Dary książkowe

  Styczeń 10, 2020 by admin

  Otrzymałyśmy znów dostawę darów książkowych od warszawskich bibliotek (patrz zakładka: Nasi sponsorzy oraz darczyńcy). Wśród darów jest CAŁY CYKL Camilli Lackberg, który trafi do filii bibliotecznej 🙂

  Dziękujemy bardzo w imieniu czytelników naszej biblioteki i filii w Serpelicach  🙂

  W tej chwili zaczynamy opracowywać dary otrzymane jeszcze w ubiegłym roku, m.in. od pani Kasi Burdy, której też raz jeszcze dziękujemy 🙂

   


 5. Prośba

  Styczeń 9, 2020 by admin


 6. Spotkanie bibliotekarzy z powiatu łosickiego

  Styczeń 7, 2020 by admin

  7 stycznia do sarnackiej biblioteki zjechali bibliotekarze z całego powiatu łosickiego.

  Celem spotkania było omówienie zmian w sprawozdawczości rocznej, szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji bibliotecznej zgodnie z wymogami RODO, nakreślenie planu współpracy bibliotek w bieżącym roku oraz sprawy bieżące.

  Na wstępie głos zabrała dyr. biblioteki Violetta Zawadka, która nakreśliła bibliotekarzom plan pracy na 2020 r. czyli m.in. przeprowadzenie skontrów w bibliotekach w Huszlewie, Łosicach oraz Platerowie i utworzenie katalogów on-line w bibliotekach w Huszlewie, Łosicach i Starej Kornicy (z tych placówek przesłano już pliki do twórcy systemu bibliotecznego Mateusz). Namawiała bibliotekarzy do regularnych selekcji „przestarzałego” księgozbioru. Przypomniała o regularnym przesyłaniu plików do katalogu centralnego. W planie jest wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla wszystkich bibliotekarzy, który do tej pory organizowano w maju. 

  Pierwszą szkoleniową część spotkania poprowadziła instruktor Ania Klimaszewska. Na podstawie prezentacji i wiadomości uzyskanych podczas szkolenia w bibliotece wojewódzkiej  (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) wyjaśniła zebranym, jakie zmiany  należy uwzględnić w sprawozdaniach, do kiedy i w jaki sposób wypełnić Analizę Funkcjonowania Bibliotek. Przekazała informację o sposobach badania satysfakcji użytkowników bibliotek oraz przekazywania danych – jest to obecnie dobrowolne zadanie bibliotek. Omówiła częste błędy popełniane przez bibliotekarzy przy opracowaniu Raportu z realizacji zadania Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wspomniała też o kilku wymogach: „przejściu bibliotek” na deskryptory, konieczności zamieszczania statutów na stronach www bibliotek, itp.

  Inspektor RODO przy GBP w Sarnakach Paweł Kordaczuk poprowadził szkolenie na temat prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w bibliotekach. Odpowiedział na pytania, które w tym zakresie nurtują bibliotekarzy, a które wynikają w codziennej ich pracy. Wstępnie umówiono się na kolejne spotkanie bibliotekarzy z panem Pawłem.

  Problemy, które napotykają pracownicy bibliotek w pracy z systemem Mateusz były tematem pytań do informatyka Artura Supruniuka. Mimo posiadanych obszernych instrukcji programu bibliotecznego fachowa pomoc jest mile widziana, ponieważ nie wszyscy bibliotekarze czują się pewnie obsługując komputery.

  Zaplanowano też w najbliższych miesiącach szkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem  Excela, które poprowadzi pan Artur.