RSS Feed

‘Aktualności’ Category

 1. Spotkanie z Robertem Gondkiem

  25 września, 2020 by admin


 2. Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach

  21 września, 2020 by admin

  Wstęp Deklaracji Dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach

  Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2011-11-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-21.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Supruniuk, informatyk@sarnaki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 359 91 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3, 08 – 220 Sarnaki

  Do budynku prowadzi wejście od ul. Kolejowej (wejście główne). Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Kolejowej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki.

  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w bibliotece. W budynku nie ma windy.

  W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do budynku biblioteki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu Gminy Sarnaki, do którego przejście jest zapewnione poprzez wewnętrzne drzwi otwierane wyłącznie od strony biblioteki.

  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji

  Strona internetowa będzie monitorowana pod względem dostępności elektronicznej i zostanie w pełni dostosowana do zmieniających się wymagań prawnych.


 3. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść dębu”

  10 września, 2020 by admin

  2020 Liść Dębu – regulamin

  2020 RODO Konkurs O Liść Dębu prawa autorskie

  2020 RODO Konkurs O Liść Dębu zgoda na dane i wizerunek dorośli 1

  2020 RODO Konkurs O Liść Dębu zgoda na dane i wizerunek dzieci roku


 4. Narodowe Czytanie 2020

  5 września, 2020 by admin

  Witamy na dziewiątej edycji Narodowego Czytania w Sarnakach. Tym razem on-line.

  Zagrożenie zakażeniem wirusem COVID 19 zobligowało nas (organizatorów) czyli Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach do rezygnacji z większego zgromadzenia. Chętni do czytania „Balladyny” zostali nagrani, a ich interpretacje fragmentów tekstu dramatu Słowackiego zobaczą dziś Państwo na stronach biblioteki, GOK-u oraz Urzędu Gminy w Sarnakach.

  O 8.45 wyemitujemy wystąpienie dyrektorek GOK-u i biblioteki.

  Od godziny 9.00 do 16.00, o „równych” godzinach, emitowane będą premierowe nagrania czytających „Balladynę”, w kolejności chronologicznej scen w dramacie.

  Po kliknięciu na przycisk (more…) zobaczą Państwo nagrania naszych „czytających”. Proszę pamiętać, że premiera każdego nastąpi w określonych godzinach.  Od godziny 16.00  dostępne będą już wszystkie nagrania.

  Biblioteka i GOK organizują wspólnie akcję Narodowe Czytanie już od kilku lat. Tym razem nasze działania wspomogło: Koło Gospodyń Wiejskich Nie-Zapominajka z Hołowczyc oraz Nadleśnictwo Sarnaki, dzięki którym pozyskaliśmy elementy scenografii.  Wsparli nas też Wójt Gminy SarnakiSzkoła Podstawowa w Sarnakach. Dziękujemy także tym, którzy pomogli nam fizycznie.

  Szczególne podziękowania należą się odtwórcom postaci z „Balladyny”, którzy poświęcili swój czas, aby zapoznać widzów z treścią utworu, wykazując przy tym wiele zaangażowania i fantazji.

  OBSADA:

   • Stanisław Arasymowicz (Pustelnik), Grzegorz Arasymowicz (Kirkor)
   • Olgierd Religioni (Pustelnik), Bronisław Charytoniuk (Filon)
   • Joanna Lutkiewicz (Skierka), Dorota Kordaczuk (Chochlik), Anna Obzejta (Goplana)
   • KGW „Nie-Zapominajka” z Hołowczyc: Katarzyna Taras (Goplana), Agnieszka Klimiuk (Grabiec)
   • Jolanta Chromiec (Wdowa), Barbara Michoń (Balladyna), Agata Wasilewska (Alina), Rafał Dydycz (Kirkor) oraz Krzysztof Michoń (Skierka+ Sługa)
   • Dorota Szpura (Alina), Irena Paździor (Balladyna)
   • Irena Szpura (Balladyna), Małgorzata Wawryniuk (Goplana)
   • Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach: Agnieszka Chudyba (Wdowa), Magdalena Rudnik (Balladyna), Katarzyna Chybowska (Kirkor)

   

  (more…)


 5. Szlakiem jabłkowym – wyjazd studyjny do Austrii

  2 września, 2020 by admin

  W nawiązaniu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji operacji „Szlakiem – jabłkowym – wyjazd studyjny do Austrii”, pomiędzy biblioteką a Lokalną Organizacją Turystyczną LOT, informujemy Państwa o planowanym wyjeździe do Austrii. Szczegóły poniżej:

   

  Regulamin wyjazdu studyjnego do Austrii

  Formularz zgłoszeniowy – wyjazd studyjny do Austrii


 6. Zapraszamy do Narodowego Czytania

  1 września, 2020 by admin

  Zapraszamy Państwa do wirtualnego, tym razem, uczestnictwa w Narodowym Czytaniu „Balladyny”. Formułę akcji wymusiło na nas zagrożenie COVID-19. Nagraliśmy wcześniej osoby czytające fragmenty dramatu Słowackiego w scenografii ustawionej na sarnackim skwerku.

  5 września o godzinie 8.45 dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach powitają Państwa na Narodowym Czytaniu. Od godziny 9.00 do 16.00, dokładnie o „równej” godzinie będą miały miejsce premiery filmików, na których przedstawimy interpretacje scen z „Balladyny”.

  Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego nasze sarnackie Narodowe Czytanie. W role Aliny i Balladyny wcieliły się przedstawicielki Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach – organizatorów akcji.

  Mamy nadzieję, że zajrzą Państwo w sobotę na strony sarnackiej biblioteki, GOK-u i Urzędu Gminy.