RSS Feed

260 rocznica nadania praw miejskich Sarnakom

5 grudnia 2014 by admin

Mieszkańcy Sarnak i gminy Sarnaki!

13 grudnia 2014 r. mija 260 rocznica nadania praw miejskich Sarnakom!
Spotkajmy się w parku przy pomniku o godz. 12.30!!!
Wspólnie udamy się na spacer po Sarnakach z przewodnikiem, porównamy współczesne Sarnaki do ich wizerunku na starych zdjęciach.
Potem ciepła herbata i słodkie ciasto w świetlicy wiejskiej!

 

Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej
KGW Chlebczyn i Stowarzyszenie Przyjazne Mierzwice

A dla ciekawych oryginalna treść
Przywileju miejskiego Sarnaki

August Trzeci z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflandzki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, a dziedziczny Książe Saski i Elektor w imię Pańskie amen.
Na wieczną pamiątkę oznajmujemy niniejszym listem naszym, wszem i wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, jaka ta jest usilna zawsze myśl nasza, abyśmy to zacne Królestwo Polskie, rządem naszym od Pana Boga powierzone, do pierwszych ozdób przez erekcję miast i miasteczek do jak największych bogactw i dostatkó, przez napełnienie tychże miast ludźmi przyprowadzić mogli. Ludzie zaś, aby w jak największym obfitowali szczęściu, i nie ustając, fortun swych brali pomnożenie, cokolwiek do tego chwalebnego środka może być sposobów zażyć onych nie opuszczamy.
Więc tym samym końcem Urodzonemu Aleksandrowi Butlerowi staroście naszemu mielnickiemu, nową osadę miasta w dziedzicznych dobrach jego ze wsi Sarnaki nazwanej, w województwie podlaskim w ziemi mielnickiej leżących, zaczynającemu, chcąc łaską naszą królewską dopomóc, chętnie tedy umyśliliśmy pozwolić.
Jakoż niniejszym listem przywilejem naszym pozwalamy onemu w tychże dobrach swoich dziedzicznych ze wsi Sarnaki nazwanych, miasto na kształt innych koronnych lokować, erygować, i osadzać mieszczan, kupców i wszelkich rzemieślników i obywateli sprowadzać, towary wszelkie tamże zwozić i sprzedawać, które to miasto takowym sposobem erygowane i lokowane nazywać się będzie Sarnaki wiecznemi czasy.
Znak zaś albo pieczęć taka, jaka tu jest wyryta do stwierdzenia aktów, listów i spraw miejskich będzie miało.
Aby zaś dobrym i słusznym porządkiem fundowane i lokowane było, mocą i powagą naszą królewską prawo Teutońskie, które się nazywa Magdeburskim (…) nadajemy.
Osobliwie deklarując, że na wzór innych miast koronnych pomienione miasto Sarnaki rządzić się będzie powinno, magistrat, burmistrzów i wójtowskich mężów, i innych miasta tego urzędników obierać i stanowić sobie będą. (Z tą jednak kondycją, aby urodzony dziedzic sub signo subdelegata, obranego burmistrza i wójta konfirmował.)
Który to magistrat i wójt sprawy wszelakie między obywatelami tego miasta zachodzące i sukcesjonalne także potoczne, jako i ludzi swawolnych i przeciw prawu występnych i wszelką osobę w mieście i na gruntach onego w świeżo popełnionym uczynku sądzić będą (…), a jeżeliby ktokolwiek kryminał jaki popełnił, takiego do pobliższych miast pryncypalniejszych odsyłać będą powinni.
Za pozwoleniem i aprobacją urodzonego dziedzica stanowić bractwa i wszelkie cechy rzemieślnicze (oprócz piwowarskiego cechu, który dyspozycji urodzonego dziedzica reservatur) ordynować i artykuły im układać móc mieć będzie.
Dla pożytku zaś tego miasta trzy jarmarki przez Najjaśniejszego Świętej Pamięci Augusta Wtórego Króla Polskiego najukochańszego ojca naszego:
• pierwszy na święto Św. Wojciecha,
• drugi na święto Sw. Łukasza Ewangelisty,
• trzeci na święto Sw. Agnieszki,
dnia 14 miesiąca lutego Roku Pańskiego 1716 nadane – potwierdzamy.
W którym to mieście Sarnaki nazwanym targi tygodniowe w każdą niedzielę corocznie pozwalamy i trzy jarmarki, do dawniejszych jarmarków, temuż miastu powagą naszą nadajemy.
• A to pierwszy jarmark na dzień Świętego Stanisława Biskupa,
• drugi na niedzielę po święcie Świętego Michała,
• trzeci na niedzielę po Śródpościu;
na które to targi i jarmarki corocznie wolno będzie wszystkim ludziom jakiegokolwiek rodzaju, stanu i kondycji, kupcom i handlarzom, do użytku pospolitego towary przywozić, sprzedawać, skupować, frymarczyć, zamieniać. Zboże i wszystko potrzebom ludzkim przywozić i sprzedawać. Tym bezpieczeństwem, jakoby każdy z nich na pomienione targi i jarmarki idąc, jadąc, tam się bawiąc, był ubezpieczony (…).
Temuż miastu na koniec – wszelkich wolności, swobód miejskich, innym mieszczanom naszym z prawa służących spokojnie zażywać i cieszyć się onymi pozwalamy niniejszym przywilejem naszym, który to przywilej do wiadomości podając, rozkazujemy aby ten przywilej do ksiąg był przyjęty i przez generała woźnego publikowany, a teraz przez nich samych zachowany i drudzy aby go zachowali, starać się oto mają, dla łaski naszej królewskiej, prawa nasze królewskie Rzeczypospolitej Kościoła Świętego Rzymskiego Katolickiego w całości zachowując; na co dla lepszej wiary i wagi ręką się naszą podpisawszy, pieczęć koronną przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Warszawie dnia 13 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 1754 panowania naszego 22 Roku.
 

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.