RSS Feed

Biblioteka w Sarnakach – biblioteką powiatową

6 grudnia 2016 by admin

Podpisano Porozumienie   w sprawie powierzenia  Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego.

Stronami Porozumienia są:

  • Zarząd Powiatu Łosickiego, reprezentowany przez Starostę Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego oraz Wicestarostę Powiatu Łosickiego Bożenę Niedzielak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Julii Walczyńskiej, zwany w Porozumieniu  „Powierzającym”,
  • Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Stasiuk, zwany w porozumieniu „Przyjmującym”.

 

Według Porozumienia:

  1. Powierzający powierza Gminie Sarnaki wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego.
  2. Przyjęte niniejszym porozumieniem zadania, Gmina Sarnaki będzie wykonywała za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach wykonuje zadania biblioteki powiatowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

 

Z treścią dokumentów można się zapoznać po kliknięciu w tytuły poniżej:

POROZUMIENIE

ZAŁĄCZNIKI DO POROZUMIENIA

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.