RSS Feed

Broszura informacyjna “80. rocznica przejęcia broni V2 – dwie miejscowości-jedna historia”

18 czerwca 2024 by admin

W bibliotece można nieodpłatnie otrzymać papierową wersję broszury “80. rocznica przejęcia broni V2 – dwie miejscowości-jedna historia”. W broszurze zawarta jest kwintesencja informacji na temat przejęcia niewybuchu V2 (Akcja V2) oraz wysłania elementów rakiety i dokumentacji na jej temat do Wielkiej Brytanii (Akcja III Most). Szkoła Podstawowa w Sarnakach podesłała nam też elektroniczną wersję broszury, którą zamieszczamy poniżej oraz informację na temat jej powstania.

“Broszura informacyjna “80. rocznica przejęcia broni V2 – dwie miejscowości-jedna historia” to efekt współdziałania uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach. Opracowana została w maju 2024 r. z okazji 80. rocznicy Akcji V2, a wydrukowana dzięki wsparciu Fundacji Totalizator Sportowy.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w niej zawartymi”.

KLIKNIĘCIE W GRAFIKĘ OTWIERA DOKUMENT


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.