RSS Feed

Dotacja na zakup nowości

20 lipca 2023 by admin

W ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 biblioteki powiatu łosickiego, w tym GBP w Sarnakach, otrzymały dotacje w kwotach, które przedstawia ramka (screen) poniżej. Wysokość dotacji zależy od tzw. wkładu własnego samorządów na zakup książek i zdalny dostęp do zbiorów oraz zamożności gminy.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.