RSS Feed

Dziękujemy bialskim bibliotekom

11 stycznia 2019 by admin

W bialskich bibliotekach przeprowadzono akcję zbiórki książek, w wyniku której dla filii bibliotecznej w Serpelicach pozyskano dużą ilość woluminów.
Dziękujemy Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Filii nr 6 MBP. Inicjatorką zbiórki książek dla naszej filii była Pani Krystyna Nowicka – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic, której dziękujemy szczególnie 😀 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.