RSS Feed

Dziękujemy

9 stycznia 2015 by admin

W 2014 roku w bibliotece przybyło 1272 książki, w tym:

  • 561 woluminów zakupiono z dotacji Organizatora, tj. z budżetu gminy,
  • 639 woluminów zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej,
  • 72 woluminy  o łącznej wartości 1464,80 zł to dary od osób prywatnych i instytucji.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.