RSS Feed

Goście z Izraela

5 maja 2016 by admin

Sarnaki kilka razy w roku odwiedzają osoby pochodzenia żydowskiego, które tu właśnie szukają  swoich “korzeni”. Często trafiają do naszej biblioteki. Miałyśmy już gości z Argentyny, Australii, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Tym razem odwiedziła nas  grupka z Izraela – “cioteczne” rodzeństwo ze swoimi współmałżonkami. Poznałam kolejną rodzinną historię byłych Sarnaczan, którzy uciekając przed wywózką do Treblinki przewędrowali kawał świata. Z kolei goście z zapałem wysłuchali historii miejscowości, skąd pochodzili ich przodkowie. Nieodmiennie zainteresowaniem cieszyły się przedruki starych zdjęć z Sarnak i okolicy.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.