RSS Feed

“Gratis” do Rocznika Ziemi Sarnackiej

27 sierpnia 2021 by admin

W 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Serpelicach aplikowała do Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i pozyskała fundusze na infrastrukturę turystyczną, imprezy integracyjne dla mieszkańców oraz gości Serpelic. W ramach projektu wydano również tomik utworów lokalnego poety i fraszkopisarza Franciszka Krasuskiego, którego sylwetkę, w 4 tomie „Rocznika Ziemi Sarnackiej”, przedstawia Irena Paździor. Nabywcy Rocznika otrzymają tomik jako „gratis”.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.