RSS Feed

Informacja dla uchodźców ukraińskich

5 kwietnia 2022 by admin

W bibliotece uchodźcy ukraińscy mogą uzyskać pomoc w zarejestrowaniu się w ZUS PUE oraz wypełnieniu wniosku o Świadczenie wychowawcze 500+.
Numeru PESEL nie uzyskuje się u nas – można go wyrobić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do biblioteki zgłaszają się osoby, które posiadają już numer PESEL.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.