RSS Feed

Janusz W. Nowosielski Honorowym Obywatelem Gminy Sarnaki

26 listopada 2022 by admin

Drugi raz w historii Rada Gminy nadała uchwałą tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sarnaki. Kilka lat temu taki tytuł uzyskał biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz. W tym roku zaszczyt ten przypadł (pośmiertnie) pułkownikowi Januszowi Wiktorowi Nowosielskiemu.

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sarnaki podczas specjalnej sesji Rady Gminy w Sarnakach poprzedziła Msza św. w intencji pułkownika Nowosielskiego, po której zebrani udali się na cmentarz, aby złożyć wieniec i zapalić lampki na Jego grobie.  

W hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 odbyła się główna część wydarzenia. Agata Wasilewska – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej przedstawiła życiorys i osiągnięcia pułkownika Nowosielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają istotne znaczenie dla naszej gminy. Następnie radni podjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sarnaki.

Po formalnym głosowaniu pani Cecylia Nowosielska – wdowa po pułkowniku – z  rąk Wójta Gminy Sarnaki Grzegorza Arasymowicza i Przewodniczącej Rady Gminy Justyny Filipiuk odebrała stosowną legitymację.

Występ młodzieży szkolnej był miłym dla ucha artystycznym przerywnikiem po oficjalnej części sesji. Po występie uczniów Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali za pomoc w przygotowaniu uroczystej sesji Agacie Wasilewskiej i Barbarze Michoń  – dyrektor Szkoły Podstawowej.

Pani Michoń była pierwszą z osób, które wygłosiły okolicznościowe przemówienia. Po niej głos zabrała pani Cecylia Nowosielska, która zacytowała kilka przemyśleń odkrytych w notatkach pułkownika oraz podziękowała za docenienie Jego pracy  na rzecz społeczności Sarnak i gminy. Kolejno wystąpili – przybyli na sesję – starosta powiatu łosickiego Janusz Kobyliński oraz poseł na Sejm Riad Haidar. Po obu panach raz jeszcze wystąpiła Agata Wasilewska, aby zapoznać zebranych z listem przesłanym przez Rafała Zubkowicza – współautora opracowania (z J.W. Nowosielskim) o sarnackim browarze, redaktora Rocznika Ziemi Sarnackiej, kontynuatora dzieła pułkownika w zakresie odkrywania i popularyzowania lokalnej historii. Pan Rafał nie mógł przybyć na sesję, ale w treści listu zawarł doskonałą kwintesencję zasług pułkownika i znaczenia jego pracy dla kolejnych pokoleń naszej społeczności. TREŚĆ LISTU

Po sesji zebrani udali się na uroczysty obiad przygotowany w szkolnej stołówce. Mogli też zapoznać się z wystawą zdjęć ze zbiorów pułkownika, przekazanych sarnackiej bibliotece przez panią Cecylię Nowosielską, a wyeksponowanych w holu szkoły.

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.