RSS Feed

Konferencja “Nasza Niepodległa”

9 października 2018 by admin

6 października w sarnackiej szkole odbyła się konferencja naukowa „Nasza Niepodległa” zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Szkołę Podstawową im. Bohaterów Akcji V-2 w Sarnakach. Interesującym uzupełnieniem konferencji były wystawy militariów i innych historycznych eksponatów z kolekcji Sławomira Rawiaka oraz Wojciecha Bronisza. Zarówno wystawy, jak i tematy referatów nawiązywały do okresu, w którym Polska odzyskała niepodległość czyli roku 1918.

Przybyłych na konferencję powitały Barbara Michoń – dyrektor szkoły oraz Violetta Zawadka – dyrektor biblioteki. W krótkich wystąpieniach przybliżyły zebranym koncepcję zorganizowania konferencji. Jej inicjatorem jest nauczyciel i pasjonat historii Rafał Dydycz. Pan Dydycz jest także redaktorem naczelnym świeżo wydanego „Rocznika Ziemi Sarnackiej”. Konferencja miała być dopełnieniem powstania rocznika, prelegenci byli jednocześnie autorami artykułów zawartych w czasopiśmie. Z kolei powstanie rocznika zainicjował – znany w Sarnakach ze swoich dokonań w zakresie odkrywania i upowszechniania kart lokalnej historii – Rafał Zubkowicz.

Na konferencję przybyli m.in.: Wanda Frączek – członek Zarządu Powiatu Łosickiego;  Andrzej Lipka – Wójt Gminy Sarnaki, a jednocześnie autor okładki rocznika; Andrzej Wybranowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki, dzięki którego wsparciu finansowemu mogło zostać zrealizowanych wiele lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych; Sławomir Rawiak – wybitny kolekcjoner, który udostępnił na konferencję część swoich zbiorów; Krzysztof Lewczuk i Stefan Domański – aktyw Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej.

Po powitaniu gości program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Doroty Szpury – nauczycielki sarnackiej szkoły – przedstawiły uczennice.

Następnie wystąpili prelegenci:

  • Dr hab. Jarosław Cabaj prof. UPH, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zreferował, jak na tereny Białej Podlaskiej, Siedlec, Międzyrzecza „wkraczała” niepodległość.
    Od profesora otrzymałyśmy dla biblioteki pakiet książek jego autorstwa, wydanych przez UPH, za co bardzo dziękujemy 🙂
  • Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach opowiedział, jaki udział mieli mieszkańcy gminy Sarnaki w odzyskaniu niepodległości. Pan Kordaczuk pochodzi z gminy Sarnaki i osobiście znał wielu bohaterów swojego wystąpienia.
  • Rafał Dydycz przedstawił ciekawy historyczny „incydent”, kiedy to traktat brzeski w 1918 r. rozdzielił dzisiejszą gminę Sarnaki pomiędzy Polskę i Ukrainę.
  • Proboszcz sarnackiej parafii, ks. dr prał. Andrzej Jakubowicz opowiedział, jaka była rola kościoła i parafii Sarnaki w dążeniu do niepodległości.
  • Po przerwie – wypełnionej oglądaniem wystaw, przeglądaniem książek i (oczywiście) “Rocznika Ziemi Sarnackiej”, dyskusjami oraz podjadaniem przygotowanych słodkości – głos zabrał dr Rafał Dmowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przy pomocy ciekawej prezentacji przedstawił historię linii kolejowej z Siedlec do Bołogoje, przebiegającej przez tereny gminy Sarnaki. Artykułu pana Dmowskiego nie znajdziemy jeszcze z przyczyn technicznych w roczniku, ukaże się w numerze przyszłorocznym.  
  • Rafał Zubkowicz zajął się genezą powstawania kolonii naszych wsi – wyjaśnił, co wspólnego z odzyskaniem niepodległości miał podział miejscowości.
  • Agata Wasilewska zreferowała historię szkół w gminie Sarnaki. Wyjaśniła przyczynę powstawania szkół niemal w każdej miejscowości i związku, jaki to miało z odzyskaniem niepodległości.
  • Ostatnim występującym prelegentem był Tomasz Nasiłowski kolekcjoner, społecznik i miłośnik okolic nadbużańskich. Zaprezentował bogaty zbiór zdjęć, które przedstawiały historię przepraw mostowych, jakie istniały na Bugu w czasie I Wojny Światowej.

Przybyli na konferencję mogli nabyć – wystawione przez bibliotekarki – książki “regionalne”, pocztówki z gminy Sarnaki oraz świeżo wydany pierwszy numer “Rocznika Ziemi Sarnackiej”.

 

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.