RSS Feed

Krzyże Zasługi dla naszych redaktorów

21 czerwca 2024 by admin

W czwartek 20 czerwca w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość, w trakcie której zasłużeni mieszkańcy Mazowsza zostali uhonorowani odznaczeniami za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnych, pielęgnowanie historii i kultury polskiej, działalność artystyczną i sportową.  Odznaczenia w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej  z powiatu łosickiego: Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Agata Wasilewska,  natomiast Brązowe Krzyże Zasługi wręczone zostały Wandzie Frączek, Dariuszowi Kazunowi, Ewie Szydłowskiej i Rafałowi Zubkowiczowi.

Gratulujemy serdecznie wszystkim wyżej wymienionym!

Jesteśmy dumne, że niemal wszyscy współpracowali lub współpracują z naszą biblioteką oraz tworzą Rocznik Ziemi Sarnackiej.

Za zdjęcia dziękujemy Agacie Wasilewskiej.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.