RSS Feed

Książka Marka Jerzmana w naszej bibliotece

7 stycznia 2023 by admin

Zakupiliśmy do GBP w Sarnakach i filii w Serpelicach po jednym egzemplarzu książki „Po drugiej stronie rzeki” autorstwa Marka Jerzmana.

Opis książki na okładce: “Prawie 30 reportaży historycznych zebranych w tej książce, to obrazy ukazujące dzieje Łosic w ubiegłym już XX wieku.  Publikowane na łamach „Gazety Łosickiej”, „Życia”, paryskiej „Kultury”, „Rzeczpospolitej”, „Biuletynu IPN”, „Gazety Polskiej” i “Kuriera Wnet” są świadectwem epoki, posiadającym wartość dokumentu.”

Reportaże dotyczą też historii gminy Sarnaki. “Bobryczka”“Nie chcę się chwalić, że pomagałem” to historie pomocy niesionej przez mieszkańców gminy prześladowanym przez hitlerowców Żydom. Reportaże “Byłem tutaj” oraz “Zostało nas czterech” opowiadają o oddziale AK mjr “Zenona”.

Pan Jerzman zostawił też u nas kilka egzemplarzy broszury, która zawiera trzy reportaże – wybór z wyżej opisanej książki. Broszura może zainteresować miłośników lokalnej historii, a będzie ją można kupić w naszej bibliotece po 15 zł z egzemplarz.

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.