RSS Feed

Lekcja biblioteczna dla grupy dzieci z przedszkola

6 kwietnia 2017 by admin

6 kwietnia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach odbyło się spotkanie z dziećmi z Samorządowego Przedszkola w Sarnakach. Dzieci zostały zaproszone z powodu przypadającego 2 kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
W zajęciach bibliotecznych wzięło udział 19-cioro dzieci z grupy pięciolatków wraz z wychowawczynią Katarzyną Taras oraz dwiema paniami współpracującymi. Spotkanie prowadziły: bibliotekarka Iwona Walczuk, instruktor Anna Klimaszewska i stażystka Wioleta Puch. Wszystko odbywało się pod okiem Dyrektor GBP w Sarnakach  Violetty Zawadki.

Zajęcia rozpoczęły się od powitania uczniów przez bibliotekarki. Następnie, każde dziecko dostało znaczek ze swoim imieniem. Iwona Walczuk opowiadała o tym, czym jest biblioteka. Później pokazała przygotowane wcześniej rodzaje książek dla dzieci i wskazała różnice między nimi.
Kolejnym etapem było czytanie opowieści o Brzydkim Kaczątku przez Annę Klimaszewską, w którym na prośbę prowadzącej dzieci czynnie uczestniczyły, np. potrząsając lub kołysząc książką. Kolejną przygotowaną dla przedszkolaków atrakcją była zabawa
pt. Tajemniczy kuferek prowadzona przez Wioletę Puch. Dzieci wylosowane za pomocą wyliczanki wyciągały z wiklinowego koszyka rekwizyty odpowiadając z jaką bajką lub baśnią kojarzą im się wyciągnięte przedmioty. Kolejnym zadaniem było czytanie zdań dotyczących bajek i baśni. Pięciolatki klaszcząc w ręce miały wskazać zdania prawdziwe,
a tupiąc nogami zdania fałszywe a następnie podać poprawną odpowiedź. Ostatnią atrakcją było przebijanie balonów w środku których znajdowały się karteczki z pytaniami. Każdy, kto przebił balon musiał podać rozwiązanie.
Na koniec pracownice biblioteki przeprowadziły pogadankę na temat poszanowania książek odczytując przy tym wiersz J. Huszcza pt. „Skarga książki” oraz pokazując, jak wygląda wolumin szanowany przez czytelników, a jak zniszczony w trakcie użytkowania. Każdy z uczestników zajęć dostał symbolicznego cukierka. Dzieci wręczyły bibliotekarkom przygotowane przez siebie ozdoby wielkanocne. Na koniec na ręce wychowawczyni została przekazana kartka z informacją dla rodziców, przeznaczona do zawieszenia w gablocie przedszkolnej, dotycząca wizyty dzieci w bibliotece, mająca zachęcić do włączenia się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.