RSS Feed

Monografia Sarnak

12 maja 2015 by admin

Ukazała się monografia gminy Sarnaki, której wydawcą jest Urząd Gminy Sarnaki. Środki na wydanie książki pozyskano z projektu: “Opracowanie i wydanie folderu turystycznego i publikacji o Gminie Sarnaki” z Programu Leader w ramach PROW. Autorzy, Agata Wasilewska i Rafał Zubkowicz, opisali historię gminy Sarnak od pradziejów do chwili współczesnej. Opracowaniem całości i przygotowaniem do druku zajmowała się Violetta Zawadka – kierownik biblioteki, a projekt koordynował Paweł Kordaczuk – pracownik Urzędu Gminy w Sarnakach. Jest to najobszerniejsze opracowanie dotyczące gminy, jakie wydano do tej pory. Mały nakład (500 egzemplarzy) ogranicza dostęp do pozycji, ale egzemplarze wypożyczyć będzie można w bibliotekach: Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach oraz filii GBP w Serpelicach. Wersja PDF dostępna jest na stronie biblioteki.

SCAN_20150512_10412100


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.