RSS Feed

Nadal będziemy biblioteką powiatową

21 lutego 2024 by admin

W dniu 21.02.2024 r. Powiat Łosicki reprezentowany przez Starostę Janusza Kobylińskiego, Wicestarostę Michała Michaluka przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Sulińskiej oraz Gmina Sarnaki reprezentowana przez Wójta Gminy Sarnaki Grzegorza Arasymowicza przy kontrasygnacie Skarbnik Doroty Kordaczuk podpisały porozumienie w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach funkcji biblioteki powiatowej dla Powiatu Łosickiego na kolejne 5 lat, co odnotowujemy z dumą i poczuciem odpowiedzialności.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.