RSS Feed

Nowa książka w regionaliach

16 lipca 2022 by admin

Do naszych zbiorów regionalnych trafiła pozycja: “Ksiądz prałat Leon Pawluk. 60. Rocznica święceń kapłańskich”.

Książkę przekazała nam jej autorka Agata Wasilewska,  która podkreśliła, że szczególne podziękowania za dar należą się pani Halinie Kardacz – inicjatorce powstania tegoż opracowania, która jest też jego wydawcą.

Ks. Prałat Leon Pawluk to kapłan pochodzący z Lipna, chrzczony w sarnackim kościele,  honorowy obywatel Gminy Drohiczyn. Jest miłośnikiem historii, także tej lokalnej, brał udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy ku czci policjantów z posterunku w Sarnakach, którzy byli ofiarami zbrodni katyńskiej; wspierał akcję posadzenia Dębów Pamięci na sarnackim starym cmentarzu, a rok później poświęcił w tym miejscu nowy krzyż poświęcony pamięci poległych i pomordowanych z gminy Sarnaki; aktywnie uczestniczył w uroczystościach poświęcenia kamienia węgielnego, a potem nowego kościoła.

Jest – z racji swoich zainteresowań  –  zagorzałym „rzecznikiem” naszego Rocznika Ziemi Sarnackiej, o czym się niejednokrotnie przekonaliśmy.

Przez czas posługi kapłańskiej ofiarował kościołom, z którymi był związany, wiele cennych darów, np. witraże, figury, kielichy mszalne. Dary otrzymały m.in. kościół w Sarnakach i kaplica w Lipnie.  

Ten zacny człowiek – z inicjatywy wymienionej powyżej pani Kardacz – doczekał się, bardzo ładnie wydanego, opracowania na swój temat.

Dziękujemy za książkę. Księdzu Leonowi życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.