RSS Feed

Nowe opracowanie w zbiorach biblioteki

27 lutego 2019 by admin

Od Pani Bożeny Szymańskiej otrzymałyśmy egzemplarz pracy dyplomowej, w którym opisała miejsca pamięci narodowej w gminie Sarnaki. Praca jest ciekawym uzupełnieniem zbiorów biblioteki. Kserokopia tegoż opracowania będzie do dyspozycji naszych czytelników.

Zachęcamy autorów opracowań dotyczących naszej gminy do “zdeponowania” ich w bibliotece, co pozwoli na ich szerszy odbiór.

Pani Szymańskiej bardzo dziękujemy.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.