RSS Feed

Obchody 20 rocznicy odsłonięcia pomnika Bohaterów AK w Operacji V-2

22 maja 2015 by admin

W 1995 roku 14 maja miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika dedykowanego Armii Krajowej i mieszkańcom gminy Sarnaki, którzy brali udział w akcji przejęcia niewybuchu rakiety V-2 wystrzelonej z poligonu Blizna. W 1944 roku elementy rakiety zostały, po przechwyceniu, demontażu, ukryciu, przewiezieniu do Warszawy i zbadaniu przez polskich naukowców, przesłane do Wielkiej Brytanii w trakcie tzw. operacji Most III. Pomnik w formie pocisku V-2 umiejscowiony jest w centrum Sarnak, na skwerku.
20 maja b.r. odbyła się skromniejsza, niemniej przygotowana starannie, uroczystość obchodów 20-lecia odsłonięcia pomnika połączona ze Świętem Szkoły, która nosi imię Bohaterów AK w Operacji V-2. Biblioteka w Sarnakach miała swój wkład fizyczny i finansowy w przygotowanie uroczystości i uzupełniających ją wystaw oraz prezentacji.
Wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Następnie odbyła się uroczysta parada z udziałem jeźdźców z Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, pocztów sztandarowych ze szkoły i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrano się przy pomniku, gdzie delegacje złożyły wiązanki. Pan Marek Sawczuk wystrzałem z armatki zakończył paradę.

Później zebrani udali się do budynku szkoły, gdzie w hali gimnastycznej odbyła się część oficjalna i artystyczna. Gości, czyli przedstawicieli władz lokalnych, kleru, stowarzyszeń  i delegacji z gminy Ostrów i Przybysławic powitała dyrektor Agata Wasilewska. Szczególne brawa otrzymał mjr Tadeusz Sobieszczak (“Dudek”), biorący czynny udział w akcji V-2.
Poza okolicznościowymi przemówieniami swoimi wspomnieniami, związanymi z przebiegiem akcji V-2 podzielili się Gustawa Łubko i Ryszard Krykowski. Zaprezentowano montaż fragmentów filmu nakręconego podczas  uroczystości odsłonięcia pomnika. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej zakończyła oficjalną część uroczystości.
Wydarzenie uzupełniały wystawy: archiwalnych zdjęć, portretów partyzantów z oddziału “Zenona”, prac plastycznych uczniów, białej broni.
Podczas obiadu, który przygotowała szkoła, goście wymienili się wrażeniami z imprezy, oddali się wspomnieniom dotyczącym czasów wojennych oraz inicjatywy i  zrealizowania powstania pomnika.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.