RSS Feed

Okładka najnowszego Rocznika Ziemi Sarnackiej

25 czerwca 2021 by admin

Wczoraj w bibliotece zebrał się komitet redakcyjny  Rocznika Ziemi Sarnackiej. Było to ostatnie spotkanie robocze przed ukazaniem się najnowszego, czwartego numeru naszego periodyku. Po raz drugi nie odbędzie się promująca go konferencja. Liczymy (komitet redakcyjny i bibliotekarki), że sytuacja w przyszłym roku pozwoli na to, by wydaniu kolejnego  – piątego tomu towarzyszyła konferencja naukowa uzupełniona tematycznymi wystawami.

Okładka Rocznika będzie wyglądała tak:

Największe zdjęcie na okładce przedstawia obraz Ryszarda Z. Brzeskiego: Wschód słońca nad rakietą V2″, ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

“Ryszard Zbigniew Brzeski herbu Prawdzic urodził się 4 sierpnia 1922 r. w Białymstoku. W 1939 r. był ochotnikiem do „żywych torped”. W czasie okupacji pracował na kolei w Siedlcach i tutaj wstąpił w 1940 r. do organizacji Miecz i Pług, następnie należał do Armii Krajowej. Ukończył w Siedlcach prywatną Miejską Szkołę Malarstwa i Przemysłu Artystycznego, prowadzoną przez siostry Irenę i Joannę Karpińskie. W latach 1945-1951 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po studiach zamieszkał w Siedlcach, gdzie w latach 1961-1962 wykładał rysunek w Technikum Mechanicznym. W 1962 r. zamieszkał w Siemiatyczach, gdzie namalował największą liczbę obrazów. Zmarł w Warszawie w 2001 r.”

Małe zdjęcia, również powiązane z treścią Rocznika, przedstawiają:

  • bibliotekarki przed wejściem do sarnackiej biblioteki  (zdj. Jolanta Chromiec),
  • Kalwaria Podlaska w Serpelicach (zdj. Violetta Zawadka),
  • Kościół w Sarnakach przed zakończeniem budowy (zdj. ze zbiorów GBP w Sarnakach),
  • Fragment tekstu z hebrajskiego modlitewnika  (zdj. Rafał Zubkowicz),
  • Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci Gaducha  (zdj. Magdalena Rudnik).


Sukcesywnie przedstawimy Państwu zawartość 4 numeru, na którą składać się będą artykuły dotyczące historii terenu współczesnej i historycznej gminy Sarnaki oraz stałe rubryki dotyczące poprzedniego 2020 roku.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.