RSS Feed

Okładka Rocznika Ziemi Sarnackiej

22 września 2018 by admin

Gotowy do druku jest pierwszy numer Rocznika Ziemi Sarnackiej, o którym niejednokrotnie wspominałam. Wydawcą Rocznika będzie biblioteka.  Wygląd okładki oparty jest na projekcie Wójta Andrzeja Lipki. Autorami rocznika jest grono redaktorów – wolontariuszy. Kanwą pierwszego numeru czasopisma będą artykuły, których skrócone wersje przedstawią  prelegenci na Konferencji Naukowej „Nasza Niepodległa”, a która odbędzie się 6 października. Obecni na konferencji będą mogli nabyć Rocznik. Raz jeszcze zapraszam w imieniu organizatorów: naszej biblioteki i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.