RSS Feed

Operacja “Podlasie-Kamp”

11 sierpnia 2022 by admin

Jako partner projektu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” rozpoczęło realizację operacji pn “Podlasie-Camp – projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”.

Celem operacji jest przeszkolenie 15 uczestników wyjazdu oraz 25 uczestników spotkania w zakresie rozwoju turystyki kamperowej na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, turystycznego Podlasia Nadbużańskiego na podstawie wymiany doświadczeń i trendów ogólnopolskich oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie infrastruktury kempingowej dla rolników zainteresowanych poprawą sytuacji w łańcuchu dostaw (np. bezpośrednia sprzedaż produktów, organizowanie degustacji etc.).

Efektem realizacji będzie aktywizacja mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy w oparciu o rozwój działalności pozarolniczych i zakładania przedsiębiorstw społecznych. Bezpośrednim efektem operacji będzie zaobserwowanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości odpowiadającej na potrzeby rynkowe, dzięki czemu rozbudowa infrastruktury kempingowej będzie dobrze zaplanowana i adekwatna do potrzeb klienta, co niesie za sobą rentowność inwestycji i poprawę rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/1euKU6wqXlMplCXrL6CVcVdvSUrSsMdcCgyCJBwmvHZc/viewform?edit_requested=true

Link do Regulaminu:

https://podlaskie.ksow.pl/files/podlaskie/2022/Nabor/Tygiel-Podlaskie_Camp/Regulamin_Wyjazd_studyjny_-_PodlasieCamp.docx.pdf


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.