RSS Feed

PodlasieCamp – informacje

26 października 2022 by admin

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zrealizowało operację pn. “PodlasieCamp – projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”.

Celem operacji było przeszkolenie 15 uczestników wyjazdu oraz 25 uczestników spotkania w zakresie rozwoju turystyki kamperowej na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, turystycznego Podlasia Nadbużańskiego na podstawie wymiany doświadczeń i trendów ogólnopolskich oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie infrastruktury kempingowej dla rolników zainteresowanych poprawą sytuacji w łańcuchu dostaw (np. bezpośrednia sprzedaż produktów, organizowanie degustacji etc.).

Efektem realizacji będzie aktywizacja mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy w oparciu o rozwój działalności pozarolniczych i zakładania przedsiębiorstw społecznych. Bezpośrednim efektem operacji będzie zaobserwowanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości odpowiadającej na potrzeby rynkowe, dzięki czemu  rozbudowa infrastruktury kempingowej będzie dobrze zaplanowana i adekwatna do potrzeb klienta, co niesie za sobą rentowność inwestycji i poprawę rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą zakładania pól kamperowych. Broszura dostępna na stronie:
http://www.tygieldolinybugu.pl/art,2366,broszura-rozwoj-infrastruktury-kamperowej-na-podlasiu-nadbuzanskim-wyzwania-i-mozliwosci-jak-zalozyc-miejsce-kamperowe-lub-pole-kempingowe


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.