RSS Feed

Praca bibliotek do 27 grudnia

27 listopada 2020 by admin

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znalazły się zapisy warunkowo dopuszczające działalność bibliotek publicznych:
“Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”

W oparciu o zacytowany fragment rozporządzenia ustalam następujące zasady funkcjonowania GBP w Sarnakach i filii bibliotecznej w Serpelicach od 30 listopada do 27 grudnia b.r.:

  • biblioteka w Sarnakach czynna będzie w “stałych” dniach i godzinach (zakładka: GODZINY OTWARCIA),
  • filia biblioteczna w Serpelicach czynna będzie (jak dotychczas) w środę i piątek, ale krócej: w środę od godziny 8.00 do 14.00, a w piątek od 10.00 do 16.00,
  • w wypożyczalni może przebywać jednocześnie: do 5 osób w GBP w Sarnakach i  do 3 osób w filii bibliotecznej w Serpelicach (poza bibliotekarkami),
  • dostęp do księgozbioru będzie możliwy po zdezynfekowaniu rąk przez czytelnika,
  • w bibliotece w Sarnakach realizowane będą usługi reprograficzne – skanowanie, drukowanie, kserowanie oraz e-usługi.  Osoby korzystające z tych usług będą “doliczane” do limitu osób,
  • w czytelni internetowej (LCK) można będzie korzystać z jednego komputera i drukarki, ale tylko w konkretnych celach, np. drukowanie, skanowanie dokumentów. Przebywać w niej może jednocześnie 1 osoba (wyjątek: osoby zamieszkujące jedno gospodarstwo domowe),
  • część “świetlicowa” w filii bibliotecznej będzie niedostępna dla użytkowników.


Violeta Zawadka – dyrektor GBP w Sarnakach


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.