RSS Feed

Prezentacja artykułów z najnowszego numeru Rocznika Ziemi Sarnackiej. Część 10 – ostatnia

24 lipca 2021 by admin

Po raz pierwszy swoje artykuły w “Roczniku Ziemi Sarnackiej” zaprezentują:

  1. Sławomir Hordejuk –  bibliotekarz, regionalista, animator kultury. Pochodzi z pobliskiego Terespola. Interesuje się m.in. historią i kulturą Tatarów polsko-litewskich, tradycjami lotniczymi Południowego Podlasia, mniejszościami etniczno-religijnymi w Polsce. Współpracuje z wieloma czasopismami, m.in. „Rocznikiem Bialskopodlaskim”, „Podlaskim Kwartalnikiem Kulturalnym”, „Rocznikiem Tatarów Polskich”, „Przeglądem Tatarskim”, „Życiem Tatarskim”. Przedstawi postać Krzysztofa Fligiera – działacza AK  i Sybiraka.
  2. Jarosław Aleksander Krawczyk – wydawca, historyk i fotograf. Poprzez pracę zawodową powiązany z Warszawą, Śląskiem i Podlasiem Nadbużańskim. Od wczesnego dzieciństwa spędzał wakacje we wsi Hołowczyce-Kolonia. Przedstawi zmiany na podlaskiej wsi, jakie zachodziły w II poł. XX wieku.
  3. Marcin Urynowicz – pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, współpracownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, współpracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, badacz historii Żydów obszaru południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Przedstawi okoliczności powstania i zawartość „Księgi Pamięci Sarnak”.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.