RSS Feed

Prezentacja artykułów z najnowszego numeru Rocznika Ziemi Sarnackiej. Część 5

17 lipca 2021 by admin

W najnowszym numerze Rocznika umieszczone zostaną dwa artykuły autorstwa Rafała Zubkowicza:

  • Synagoga w Sarnakach,
  • Plan Sarnak 1884. 

Rafał Zubkowicz z pochodzenia sarnaczanin, jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, historykiem – regionalistą, badaczem dziejów Żydów sarnackich, autorem publikacji historycznych, wieloletnim redaktorem naczelnym „Lasu Polskiego”, a obecnie pracownikiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Pan Rafał był pomysłodawcą powstania “Rocznika” i do dziś jest członkiem komitetu redakcyjnego.

Zdjęcie strony z książki znalezionej na terenie byłego getta w Sarnakach.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.