RSS Feed

Prezentacja artykułów z najnowszego numeru Rocznika Ziemi Sarnackiej. Część 6.

18 lipca 2021 by admin

Tomasz Dobrowolski – emerytowany nauczyciel historii w LO w Łosicach, działacz społeczny i regionalista, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, autor licznych publikacji regionalnych  w najnowszym Roczniku przedstawi dzieje rodu Butlerów  XVI i XVII wiecznych właścicieli Sarnak.

Zainteresowani lokalną historią wiedzą, że  dzięki staraniom jednego z Butlerów – Aleksandra w 1760 r. Sarnaki otrzymały status miasta.

Zdjęcie otrzymane od państwa Sulejów – przedstawia tzw. oficynę kuchenną zwaną też Kasztelem. Stanowiła ona pozostałość siedemnastowiecznego murowanego dworu w Klimczycach należącego m.in. do Butlerów.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.