RSS Feed

Prezentacja artykułów z najnowszego numeru Rocznika Ziemi Sarnackiej. Część 9

23 lipca 2021 by admin

W kolejnych wydaniach “Rocznika Ziemi Sarnackiej” staramy się przybliżyć czytelnikom lokalnych twórców, artystów, osoby zasłużone dla ziemi sarnackiej.

W tym roku Irena Paździor – nauczycielka języka polskiego, autorka artykułów w poprzednich “Rocznikach” i członek komitetu redakcyjnego – przedstawi sylwetki lokalnych artystów: Henryki Anny Lisieckiej-Machut oraz Franciszka Tadeusza Krasuskiego.

Bohaterowie artykułów: Anna Lisiecka-Machut oraz Franciszek Krasuski.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.