RSS Feed

Przekładamy termin konferencji Nasza Najbliższa

11 marca 2020 by admin

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu m.in. bibliotek.

Decyzja ta determinuje  też “zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni”.

W tym kryzysowym czasie musimy na bliżej nieokreślony termin przełożyć  organizację konferencji “Nasza Najbliższa”.

W imieniu  organizatorów dziękujemy wszystkim instytucjom, sponsorom i Kołom Gospodyń Wiejskich za chęć pomocy przy organizacji konferencji i mamy nadzieję, że – gdy sytuacja wróci do normy – możemy nadal liczyć na Wasze zaangażowanie.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.