RSS Feed

Przygotowania do “Gaduchy”

5 sierpnia 2021 by admin

Bibliotekarki przygotowują się do warsztatów teatralno – plastycznych, które odbędą się – w ramach “Gaduchy” – w Serpelicach po przedstawieniu “BAZAR” Teatru Czerwona Walizka.

Zaczynamy w niedzielę o 13.00 przy filii bibliotecznej (świetlicy wiejskiej) w Serpelicach.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.