RSS Feed

Rada naukowa Rocznika

24 kwietnia 2023 by admin

Imponująca lista poniżej to osoby, które zgodziły się tworzyć Radę Naukową Rocznika Ziemi Sarnackiej.

Rada naukowa czasopisma jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Do zadań r.n. należy m.in. czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma, wspieranie i promocja czasopisma w środowiskach naukowych krajowych i zagranicznych, co bezsprzecznie podnosi jego rangę.  Rada może wypowiadać się we wszystkim sprawach związanych z funkcjonowaniem czasopisma.

W skład Rady Naukowej naszej publikacji weszli:

 1. Witold Bobryk – Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy;
 2. Andrzej Buczyło -Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk;
 3. Małgorzata Burta – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 4. Roman Drozd – Akademia Pomorska w Słupsku;
 5. Oleh Duch – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki;
 6. Bp Antoni Pacyfik Dydycz – Drohiczyn;
 7. Tomasz Kempa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
 8. Robert Kozyrski – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 9. Paweł Krokosz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
 10. Jerzy Kuzicki – Uniwersytet Rzeszowski;
 11. Marzena Liedke – Uniwersytet w Białymstoku;
 12. Beata Lorens – Uniwersytet Rzeszowski;    
 13. Janusz Mieczkowski – Uniwersytet Szczeciński;
 14. Tomasz Nowak – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 15. Tomasz Osiński – Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie;
 16. Rita Trimonienė – Uniwersytet Szawelski;
 17. Leonid Tymoszenko – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu;
 18. Marcin Urynowicz – Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie;
 19. Wojciech Walczak – Uniwersytet w Białymstoku;
 20. Roman Wysocki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 

Odbiorcom Rocznika znany jest Marcin Urynowicz, który tłumaczy dla nas sukcesywnie Księgę Pamięci Sarnackich Żydów. W tegorocznym numerze ukażą się kolejne dwa rozdziały, a pan Urynowicz planuje uczestniczyć w konferencji 4 czerwca.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.