RSS Feed

Rekomendacje BN ws działalności bibliotek

19 marca 2021 by admin

Według rekomendacji Biblioteki Narodowej biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.

Biblioteka Narodowa przypomina, że przepis ten nie oznacza nakazu otwarcia. Biblioteki w miejscowościach o wysokiej liczbie zakażeń oraz te, które nie mają możliwości udostępniania zbiorów w reżimie sanitarnym powinny pozostać zamknięte. Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w województwach o najwyższej liczbie zakażeń zamknięcie czytelń i wypożyczenia na zewnątrz.

Biblioteki w Sarnakach i w Serpelicach – w związku z powyższym – pracować będą PRZY DRZWIACH OTWARTYCH, ale przestrzegać będziemy limitu osób. W bibliotece w Sarnakach może przebywać jednocześnie 3 osoby poza personelem, a w filii bibliotecznej 1 osoba.

Prosimy o ograniczenie pobytu w bibliotekach tylko do niezbędnego – dla załatwienia sprawy – minimum.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.