RSS Feed

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek w okresie letnim

20 czerwca 2021 by admin

Według rekomendacji Biblioteki Narodowej biblioteki,  w terminie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku, mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 1o m2 powierzchni lub jednorazowo do 15 osób, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. 

Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.

Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust  maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.

Decyzję o otwarciu lub zamknięciu wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Dyrektor biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników.

Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej biblioteki cyfrowej polona.pl i innych bibliotek cyfrowych, baz danych, udzielanie dostępów do komercyjnych zasobów cyfrowych. Biblioteka Narodowa zachęca również do informowania czytelników o możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”

W bibliotekach w Sarnakach i w Serpelicach – w związku z powyższym – przestrzegać będziemy limitu osób. W bibliotece w Sarnakach może przebywać jednocześnie do 15 osób poza personelem, a w filii bibliotecznej  – 5 osób poza bibliotekarką.

W czytelni internetowej w sarnackiej bibliotece dostępne będą nadal trzy komputery jednocześnie (z pięciu), a w fili –  dwa (z trzech).  Z komputerów w GBP można korzystać w konkretnych celach – odbieranie i wysyłanie maili, skanowanie dokumentów, drukowanie, wyszukiwanie informacji, itp. Nie wolno zajmować miejsc w celu grania w gry komputerowe!

Prosimy o ograniczenie pobytu w bibliotekach tylko do niezbędnego – dla załatwienia sprawy – minimum.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.