RSS Feed

Relacja z konferencji Nasza Niezapomniana

5 czerwca 2023 by admin

W niedzielę 4 czerwca odbyła się czwarta konferencja naukowa promująca wydanie 6 tomu Rocznika Ziemi Sarnackiej.

Zebranych powitały przedstawicielki obu instytucji organizujących konferencję: dyrektor Szkoły Podstawowej Barbara Michoń oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Violetta Zawadka. Wśród gości konferencji znaleźli się m.in. Starosta Powiatu Łosickiego Janusz Kobyliński, radni powiatowi Marian Waszczuk, Waldemar Kita oraz Wanda Frączek i Iwona Muder, które reprezentowały też Towarzystwo Miłośników Ziemi Łosickiej; przedstawicielka sarnackiego samorządu Justyna Filipiuk – przewodnicząca Rady Gminy Sarnaki; Nadleśniczy Andrzej Wybranowski z żoną; recenzent Rocznika Adam Bobryk – prof. UPH w Siedlcach; prof. Jarosław Cabaj z Instytutu Historii UPH; współpracujący z Rocznikiem Mirosław Czajka, Dariusz Kazun; Anna Czerko –  dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach; Magdalena Rudnik – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.

Swoje prelekcje wygłosili kolejno: Łukasz Wawryniuk, Adam Kordys, Adam Mękarski, Witold Bobryk, a po przerwie: Marcin Urynowicz, Agata Wasilewska, Rafał Dydycz i Grzegorz Daniluk. Tuż przed przerwą o swojej kolekcji starych zdjęć opowiadał Tomasz Nasiłowski. Po prelegentach bogatą ofertę Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłamowicza w Siedlcach przedstawił jego dyrektor, pochodzący z naszej gminy, Sławomir Kordaczuk.

Słuchaczom szczególnie przypadła do gustu prelekcja Marcina Urynowicza, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej o sarnackich Żydach zilustrowana bogato archiwalnymi zdjęciami. W ostatniej części konferencji przeznaczonej na pytania pan Urynowicz powtórnie został wywołany na mównicę.

Krótka prezentacja – poza programem konferencji – zapoznała obecnych z przebiegiem uroczystości, w trakcie której medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata otrzymała pośmiertnie Karolina Bobryk z Sarnak. Uroczystość odbyła się w Belwederze 24 maja, a uczestniczyli w niej Celina (wnuczka Karoliny) i Mirosław Miłkowscy, którzy odebrali medal z rąk ambasadora Izraela Yacova Livne. Podczas konferencji można było kupić broszurkę autorstwa Marka Jerzmana z reportażem historycznym o odznaczonej „Bobryczce”.

Do kupienia w stoisku z książkami był też ostatni tom Rocznika Ziemi Sarnackiej, jego poprzednie numery i inne wydawnictwa związane tematycznie z gminą Sarnaki.

Konferencję uzupełniły wystawy: Mierzwice w starej fotografii, ze zbiorów wspomnianego już Tomasza Nasiłowskiego oraz wystawa prac Daniela Ludwiczuka, który jest bohaterem biogramu w cyklu Nasi artyści w bieżącym Roczniku.

Po raz pierwszy konferencja była transmitowana na żywo na FB biblioteki. Niestety sprzęt nie wytrzymał wielogodzinnego nagrywania i „padł” na ok. pół godziny przed końcem konferencji, jednak internauci mogli uczestniczyć wirtualnie w niemal całym wydarzeniu, co zwiększyło nam odbiorców do niemal tysiąca osób (stan dzień po konferencji).

W początkowej części konferencji – poza prowadzącymi – głos zabrali: Justyna Filipiuk przewodnicząca Rady Gminy Sarnaki oraz starosta łosicki Janusz Kobyliński. Usłyszeliśmy z ich ust wyrazy uznania i poparcia dla pracy (komitetu redakcyjnego, biblioteki i szkoły) przy tworzeniu Rocznika Ziemi Sarnackiej oraz organizacji konferencji. Takie słowa cieszą bardzo, ale podziękowania należą się też instytucjom i ludziom, którzy (często anonimowo) wspierają nasze działania.

Dziękujemy:

  • Gminie Sarnaki – Wójtowi Grzegorzowi Arasymowiczowi i radnym gminy Sarnaki za wsparcie finansowe,
  • Nadleśnictwu Sarnaki i Nadleśniczemu Andrzejowi Wybranowskiemu za wsparcie finansowe oraz często merytoryczne,
  • Mirosławie Seremak za wykonanie bezpłatnie składu najnowszego numeru Rocznika, co znacznie obniżyło koszt jego wydania,
  • Sponsorom: Tartak Sarnaki, Korpol Sarnaki, firmie Jet Black Media z Łosic, Delikatesom Centrum w Sarnakach za wsparcie finansowe,
  • Gospodarstwu Sadowniczemu Alina Paluch i córka “Samo jabłko” za zaopatrzenie nas w soki owocowe, których smak poznali uczestnicy konferencji,
  • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Hołowczycach Kolonii „Nie-Zapominajka”, które po raz kolejny – nieodpłatnie – nakarmiły uczestników konferencji przepysznościami własnej roboty,
  • Pani Mirosławie Wyrzykowskiej, która podtrzymuje tradycję, że na konferencji należy spróbować wspaniałych pączków i – również nieodpłatnie – zrobiła ich całą masę,
  • Paniom Irenie Paździor, Edycie Golwiej i Annie Wawryniuk, które dostosowując się do loga konferencji, udekorowały nam profesjonalnie, po raz kolejny miejsce wydarzenia,
  • Dodatkowo – z całego serca – dziękuję bibliotekarkom Ani i Iwonce, które przez kolejne miesiące, gdy już wszyscy zapomną o konferencji, będą pracować przy dystrybucji Rocznika, sprzedawać, liczyć, wysyłać egzemplarze obowiązkowe i wysłuchiwać moich (tj. dyrekcji) jęków w tym temacie 😉


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.