RSS Feed

Relacja z Narodowego Czytania 2023

19 września 2023 by admin

Sarnackie Narodowe Czytanie odbyło się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach. Zorganizowały je Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu Wójta Gminy Sarnaki i Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Sarnakach.

Obie instytucje już od siedmiu lat wspólnie przystępują do akcji Narodowe Czytanie, za każdym razem formuła wydarzenia jest nieco inna. W tym roku czytający „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej występowali na nowej scenie w GOK-u, a głównym elementem scenografii był odtwarzany „w pętli” filmik przedstawiający płynącą rzekę – w domyśle Niemen, w rzeczywistości Bug. Uzupełnienie dekoracji stanowiły „nadniemieńskie szuwary”.

Zebranych powitały dyrektorki obu instytucji: Violetta Zawadka i Magdalena Rudnik. List od Prezydenta RP przeczytał Wójt Gminy Sarnaki Grzegorz Arasymowicz, który zgłosił się też do czytania narodowej lektury.

Swój akces do czytania, poza Wójtem, zgłosiło kilkanaście osób (w kolejności występowania): Teresa Jakubińska, Magdalena Rudnik, Katarzyna Chybowska, Agata Obrępalska, Joanna Philippe, Agata Wasilewska, Jolanta Chromiec, Barbara i Krzysztof Michoń, Katarzyna Taras, Irena Szpura, Damian Wasiluk, Urszula Bodzon, Anna Tkaczuk, Anna Obzejta oraz Zbigniew Gajos.

Krótkim przerywnikiem w czytaniu dzieła Orzeszkowej był występ zespołu z GOK. Panie zaśpiewały piosenkę nieodmiennie kojarzącą się z książką oraz ekranizacją „Nad Niemnem” – „Ja pójdę górą, a ty doliną”.

W przerwie obecnych czekał dworsko – chłopski poczęstunek. Na stołach „Korczyńskich” i „Bohatyrowiczów” znalazły się potrawy własnoręcznie przygotowane przez panie z GOK-u i bibliotekarki.

O ciekawostkach z życia Elizy Orzeszkowej można było poczytać na przygotowanych planszach.

Obecni na Narodowym Czytaniu mieli możliwość ostemplować przyniesione książki „Nad Niemnem” okolicznościową pieczęcią przesłaną  z Kancelarii Prezydenta RP. Czytającym biblioteka ufundowała egzemplarze dzieła Orzeszkowej opatrzone pamiątkową pieczęcią.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.