RSS Feed

Relacja z “Naszej Najbliższej”

8 czerwca 2022 by admin

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Podstawowa w Sarnakach zorganizowały po raz trzeci konferencję naukową, którą w tym roku nazwano „Nasza Najbliższa”.

Konferencja jest ściśle związana z Rocznikiem Ziemi Sarnackiej – jej główne założenie to promocja najnowszego numeru periodyku. Wydawcą Rocznika jest biblioteka, a tworzy go zespół redakcyjny złożony w większości z nauczycieli sarnackiej szkoły i m.in. stąd wynika ścisła współpraca obu instytucji w organizacji konferencji. Dwuletnia przerwa w „spotkaniach z historią” (z powodu pandemii) była powodem, że Nasza Najbliższa była nieco inna niż dwie poprzednie konferencje –  prelegentami byli autorzy artykułów do kilku numerów Rocznika, a nie tylko do aktualnego, jak przy poprzednich spotkaniach.

Prelegenci to znakomici znawcy tematów z różnych dziedzin, a wspólnym mianownikiem ich artykułów, zamieszczanych w Roczniku, oraz prelekcji jest to, że dotyczą one terytorialnie gminy Sarnaki. Na konferencji referaty wygłosili kolejno: prof. Joanna Kalaga, Rafał Zubkowicz, dr Marcin Urynowicz, Agata Wasilewska, Wioletta Dziwińska, Andrzej Wybranowski, Sławomir Kordaczuk, dr Rafał Dmowski, dr Rafał Dydycz i Joanna Lutkiewicz.

Frekwencja dopisała, wielu gości przyjechało na konferencję spoza gminy, nie zawiedli też mieszkańcy Sarnak i okolicznych wsi. Wśród obecnych byli przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Justyną Filipiuk i Wiceprzewodniczącym Adamem Bartoszewskim. Licznie przybyli przedstawiciele władz powiatowych na czele ze Starostą Januszem Kobylińskim, Wicestarostą Michałem Michalukiem i Przewodniczącą Rady Powiatu Łosickiego Urszulą Sadowską.

Gości powitały Barbara Michoń oraz Violetta Zawadka, pełniące funkcje dyrektorek sarnackiej szkoły i biblioteki. Następnie wystąpili przedstawiciele Rady Gminy Sarnaki, którzy sprawili organizatorom niespodziankę i uhonorowali komitet redakcyjny (na czele z dr Rafałem Dydyczem) oraz dyrektorki szkoły i biblioteki listami gratulacyjnymi z podziękowaniami za „działalność na rzecz społeczności lokalnej, przybliżanie historii oraz promocję naszej Gminy”. Później głos zabrał Janusz Kobyliński, który również w ciepły sposób mówił o inicjatywie twórców Rocznika i organizatorów konferencji.  Część oficjalną zakończyła uczennica sarnackiej szkoły Aleksandra Bartoszuk, która recytowała wiersz „Cudowny dom” Adama Kuchty, pochodzącego z naszej gminy poety – będącego bohaterem jednego z artykułów ostatniego tomu Rocznika

W trakcie konferencji można było nabyć wszystkie tomy Roczników Ziemi Sarnackiej, w tym oczywiście tegoroczny 5 tom. Bibliotekarkom, przy stoisku z książkami, pomagały ofiarnie uczennice – Antonina Chromiec oraz Natalia Kordaczuk.

Wystawa starych zdjęć ze zbiorów płk. Janusz W. Nowosielskiego, wystawa prac lokalnej artystki Joanny Daniluk (opisanej w 5 tomie Rocznika) oraz wystawka Nadleśnictwa Sarnaki uatrakcyjniły konferencję i były przyczynkiem do wielu dyskusji.

Podczas dłuższej przerwy pomiędzy prelekcjami obecni mogli się posilić pierogami przygotowanymi przez KGW “Niezapominajka” z Hołowczyc, ciastami upieczonymi przez KGW Serpelice, pączkami pani Mirosławy Wyrzykowskiej, a te wszystkie pyszności popić sokami z Gospodarstwa Sadowniczego “Samo Jabłko” z Klimczyc. Poczęstunek nie obciążył kosztów konferencji, bo wszystkie produkty spożywcze zasponsorowali wymienieni zdanie wcześniej oraz Podlaskie Delikatesy Centrum.

Za wsparcie finansowe dziękujemy ponownie Wójtowi Grzegorzowi Arasymowiczowi i Gminie Sarnaki, Nadleśniczemu Andrzejowi Wybranowskiemu i Nadleśnictwu Sarnaki, KORPOL Sarnaki oraz Tartakowi Sarnaki, które to wsparcie umożliwiło wydanie kolejnego tomu Rocznika i organizację konferencji.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.