RSS Feed

Spis treści 7 tomu Rocznika Ziemi Sarnackiej

6 kwietnia 2024 by admin

Do redakcji wpłynęły już wszystkie artykuły, które zamieszczone zostaną w 7 tomie Rocznika Ziemi Sarnackiej. Dla ciekawych – roboczy spis treści tegorocznego Rocznika:

Opracowania:

 1. M. Konopski – Tożsamość terytorialna mieszkańców Ziemi Sarnackiej. Uwarunkowania historyczne a wyniki badań społecznych
 2. Z. Gałecki – Jak średniowieczna osada Toroszyn stała się częścią Sarnak
 3. R. Zubkowicz – Deportacje chłopskie z dóbr rządowych Hołowczyce i Mierzwice
 4. T. Dobrowolski – Wielki zapomniany – Adam Szymański
 5. W. Bobryk – Wyniki wyborów do Sejmu na terenie gmin Hołowczyce i Sarnaki w 1922 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego
 6. D. Rembiszewska – Profesor Jan Tokarski – polonista wszechstronny – autor monografii gwary Serpelic
 7. R. Dmowski – Mjr dr med. Marian Stefan Kordzik, jeden z tych, którzy „ocalili Londyn”
 8. A. Olejko – Wokół operacji Most III. Krytyczne spojrzenie po 80 latach
 9. A. Wasilewska – Opowieść o doktorze, który pokochał Sarnaki
 10. W. Dudziuk – Historia organów Wilhelma Sauera z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach


Materiały:

 1. S. Kordaczuk – Sarnaki celem broni największego kalibru II wojny światowej. Część II. Ilustracje
 2. M. Urynowicz – „Sarnaki, moje żydowskie Sarnaki, któż mógłby Ciebie zapomnieć!” Dzieciństwo i lata młodości we wspomnieniach Pesacha Perlmana, Ester Grunowicz i Sary Ruwel
 3. A. Szapiro-Karszenbaum – Związek sarnackich Żydów w Buenos Aires Argentyna
 4. A. Wasilewska – Petronela Grabczyk – nauczycielka Polaków i Żydów
 5. G. Daniluk – Retrospektywa wsi – Mierzwice 70 lat wcześniej
 6. W. Żmudziński – Wspomnienie o Janie Żmudzińskim
 7. Z. I. Grunt – Dzieciństwo w Hołowczycach Starych


Stałe rubryki:

– Trzy łyki statystyki : Beneficjenci i płatności rolne w gminie Sarnaki
– Nasi artyści: Anna Daniluk i Anna Jurzyk
– Zdarzyło się w gminie Sarnaki 2023


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.