RSS Feed

Rocznik Ziemi Sarnackiej 7/2024 już u nas

17 maja 2024 by admin

Dotarł dziś do nas 7 tom Rocznika Ziemi Sarnackiej. Jak stwierdził redaktor naczelny, porównując objętość poszczególnych tomów: „rozwijamy się”.  Na 476 stronach znajdziecie Państwo informacje historycznie odległe w czasie i dane dotyczące naszej gminy z ubiegłego roku. Rocznik będzie można kupić już w niedzielę (19 maja) podczas konferencji „Nasza Bohaterska”.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.