RSS Feed

Spis treści Rocznika Ziemi Sarnackiej 5/2022

11 maja 2022 by admin

Z przyjemnością przedstawiam Państwu “ostateczny” spis treści tegorocznego Rocznika Ziemi Sarnackiej. W jubileuszowym numerze znajdą się artykuły autorstwa znanych już badaczy naszej lokalnej historii i debiutantów w tym zakresie. Jeden z zamieszczonych artykułów (Pamiętnik lata 1939 – 1941) to zapiski, nieżyjącego już, Bronisława Daniluka. Informacja o autorze znajdzie się w tekście Rocznika.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Tomasz Dobrowolski – Dobra Klimczyce – Sarnaki,
 3. Rafał Zubkowicz – Hołowczyce na etapie oczynszowania,
 4. Marcin Urynowicz – Powstanie i rozwój Sarnak według Księgi Pamięci Sarnackich Żydów,
 5. Bronisław Daniluk – Pamiętnik: lata 1939 – 1941,
 6. Agata Wasilewska – Wacław Sawicki – Sybirak z Sarnak,
 7. Mirosław Rafał Czajka – Zdjęcie z dedykacją, czyli co łączyło księdza Bolesława Kulawika ze Stanisławem Kurowskim,
 8. Rafał Dydycz – Starania ludności Serpelic o powstanie parafii w latach 1938 – 1948,
 9. Wioletta Dziwińska – Od objawień Matki Bożej do powołania rektoratu w Nowych Litewnikach,
 10. Rafał Dmowski – Fakty i mity o moście kolejowym we Fronołowie. Część III (dzieje mostu od 1945 r.),
 11. Andrzej Wybranowski – Flora Gminy Sarnaki – Zarys Problematyki,
 12. Jolanta Chromiec – Nasi Artyści: Rocznik 1976,
 13. 3 łyki statystyki – fundusz sołecki.
 14. Zdarzyło się w 2021 r.


Informacje o autorach (według kolejności artykułów):

Tomasz Dobrowolski –  emerytowany nauczyciel historii w LO w Łosicach, działacz społeczny i regionalista, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sarnackiej, autor licznych publikacji regionalnych.

Rafał Zubkowicz – z pochodzenia sarnaczanin. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Leśny) i Uniwersytecie Warszawskim (Studium Europy Wschodniej). Pracuje w Lasach Państwowych. Autor licznych opracowań o tematyce lokalnej.

Marcin Urynowicz – dr., pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, współpracownik Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Współpracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, badacz historii Żydów obszaru południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza.

Agata Wasilewska – szczęśliwa babcia trojga wnucząt, miłośniczka lokalnej historii, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, autorka licznych artykułów oraz kilku książek o tematyce regionalnej.

Mirosław Rafał Czajka – mieszkaniec Białej Podlaskiej. Z zamiłowania genealog zgłębiający historię członków swojej rodziny oraz związanych z nimi miejsc. Z racji pochodzenia interesuje się historią włościan wyznania rzymsko-katolickiego i unickiego. W kręgu jego badań genealogicznych pozostają okolice Białej Podlaskiej, Sarnak, Huszlewa i Łosic, a także Hrubieszowa, Skierbieszowa, Tarnogóry i Starego Zamościa.

Rafał Dydycz – dr nauk humanistycznych, Serpeluk, nauczyciel historii w szkole podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach, badacz historii lokalnej.

Wioletta Dziwińska – mieszkanka Nowych Litewnik. Studentka informatyki na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od najmłodszych lat zainteresowana lokalną historią, wiele zawdzięcza opowieściom prababci.

Rafał Dmowski – dr nauk humanistycznych, urodzony w Siedlcach, od małego dziecka przyjeżdża na nadbużańskie tereny do Fronołowa. Od 1998 związny z siedlecką uczelnią, dziś UPH. Jest autorem licznych publikacji naukowych Czynnie działa w różnych organizacjach i gremiach społecznych, m.in. jest członkiem Diecezjalnej Komisji Historycznej Diecezji Siedleckiej ds. beatyfikacji bp. Ignacego Świrskiego. W latach 2002-2009 był Sekretarzem Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2008-2018 był członkiem Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP. Od 2011 r. jest sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach.

Andrzej Wybranowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki, mgr inż. leśnictwa (absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i SGGW w Warszawie). Leśnik z 40-letnim stażem pracy w Lasach Państwowych. Ukończył studia podyplomowe na UWM w Olsztynie – „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami NATURA 2000”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Interesuje się ochroną przyrody i turystyką.

Jolanta Chromiec – wicedyrektor i nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.