RSS Feed

Spotkanie bibliotekarzy z powiatu łosickiego

7 stycznia 2020 by admin

7 stycznia do sarnackiej biblioteki zjechali bibliotekarze z całego powiatu łosickiego.

Celem spotkania było omówienie zmian w sprawozdawczości rocznej, szkolenie w zakresie prowadzenia dokumentacji bibliotecznej zgodnie z wymogami RODO, nakreślenie planu współpracy bibliotek w bieżącym roku oraz sprawy bieżące.

Na wstępie głos zabrała dyr. biblioteki Violetta Zawadka, która nakreśliła bibliotekarzom plan pracy na 2020 r. czyli m.in. przeprowadzenie skontrów w bibliotekach w Huszlewie, Łosicach oraz Platerowie i utworzenie katalogów on-line w bibliotekach w Huszlewie, Łosicach i Starej Kornicy (z tych placówek przesłano już pliki do twórcy systemu bibliotecznego Mateusz). Namawiała bibliotekarzy do regularnych selekcji “przestarzałego” księgozbioru. Przypomniała o regularnym przesyłaniu plików do katalogu centralnego. W planie jest wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla wszystkich bibliotekarzy, który do tej pory organizowano w maju. 

Pierwszą szkoleniową część spotkania poprowadziła instruktor Ania Klimaszewska. Na podstawie prezentacji i wiadomości uzyskanych podczas szkolenia w bibliotece wojewódzkiej  (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) wyjaśniła zebranym, jakie zmiany  należy uwzględnić w sprawozdaniach, do kiedy i w jaki sposób wypełnić Analizę Funkcjonowania Bibliotek. Przekazała informację o sposobach badania satysfakcji użytkowników bibliotek oraz przekazywania danych – jest to obecnie dobrowolne zadanie bibliotek. Omówiła częste błędy popełniane przez bibliotekarzy przy opracowaniu Raportu z realizacji zadania Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wspomniała też o kilku wymogach: “przejściu bibliotek” na deskryptory, konieczności zamieszczania statutów na stronach www bibliotek, itp.

Inspektor RODO przy GBP w Sarnakach Paweł Kordaczuk poprowadził szkolenie na temat prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w bibliotekach. Odpowiedział na pytania, które w tym zakresie nurtują bibliotekarzy, a które wynikają w codziennej ich pracy. Wstępnie umówiono się na kolejne spotkanie bibliotekarzy z panem Pawłem.

Problemy, które napotykają pracownicy bibliotek w pracy z systemem Mateusz były tematem pytań do informatyka Artura Supruniuka. Mimo posiadanych obszernych instrukcji programu bibliotecznego fachowa pomoc jest mile widziana, ponieważ nie wszyscy bibliotekarze czują się pewnie obsługując komputery.

Zaplanowano też w najbliższych miesiącach szkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem  Excela, które poprowadzi pan Artur.

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.